Geen besloten sessies Viking meer

In een bijpraatsessie over de bouw van filmtheater De Viking vertelde wethouder Rorink bijna terloops dat het college besloten heeft geen besloten of vertrouwelijke vergaderingen meer te houden over De Viking.

De bouw van het filmtheater De Viking gaat niet gemakkelijk. Na sloop van de school bleek het pand nauwelijks gefundeerd te zijn, in de grond zaten asbest en resten van een stadmuur. Deze tegenslagen zorgen ervoor dat het project langer duurt dan gepland, op kosten van de inwoners van Deventer. 

De VVD heeft altijd gepleit voor zoveel mogelijk openheid en transparantie in dit project. We hebben zelfs moeten dreigen met een boycot van geheime vergaderingen en we hebben gestemd voor het opheffen van geheimhouding op financiële stukken.

Afgelopen week was er een bijpraatsessie over de bouw van de Viking. Wethouder Rorink vertelde bijna terloops dat de het college besloten heeft om geen besloten of vertrouwelijke vergaderingen meer te houden over de Viking. Raadslid Lars Wuijster vindt dit een goede zaak: ‘Inwoners van Deventer hebben recht op volledig inzicht, uiteindelijk draaien zij op voor de kosten.’