Nieuws

 • In memoriam Jaap Zijl

  27 september − Met schrik en grote droefenis hebben wij kennis genomen van het onverwachte overlijden van ons gewaardeerde lid J.H. (Jaap) Zijl. Lees verder

 • Vragen over verzakte trottoirs Keizerslanden

  16 september − Verschillende inwoners van de wijk Keizerslanden trokken bij VVD Deventer aan de bel over de slechte staat van de trottoirs in hun buurt. Verzakte stoepen, losliggende stoepbanden en omhoogstaande tegels zorgen daar dagelijks voor ongemak en struikelpartijen. Na een bezoek aan de buurt heeft de VVD haar zorgen geuit en schriftelijke vragen gesteld aan het College. Lees verder

 • Veilig van a naar b in Colmschate

  11 september − Na de herinrichting van de fiets- en voetpaden in Colmschate-Zuid blijkt helaas dat de verkeersveiligheid te wensen overlaat. Er doen zich met name rondom fietsende en lopende kinderen en jongeren onveilige situaties voor. VVD Deventer staat pal voor het veilig kunnen fietsen en lopen en dient daarom een voorstel in om de verkeersveiligheid in Colmschate-Zuid te verbeteren. Lees verder

 • Reactie op bestuursakkoord: Belofte maakt schuld

  28 juni − Op woensdag 22 juni is het nieuwe college van B&W geïnstalleerd in Deventer. Het College gaat de komende jaren het coalitieakkoord van Gemeentebelang, PvdA, D66 en CDA uitvoeren. Het akkoord bevat veel punten waar ook VVD Deventer zich in kan vinden. Hiermee wordt ruimte geschept voor een vruchtbare samenwerking met de raad. ‘Maar belofte maakt schuld’, waarschuwt VVD-fractievoorzitter Bas Donkers. Lees verder

 • Extra parkeerplekken met laadpalen in strijd tegen parkeerdruk

  Laadpalen 1e Weerdsweg

  25 mei − Steeds meer Deventenaren rijden elektrisch en dat aantal zal de komende jaren alleen maar groeien. Logisch dus dat er steeds meer laadpalen komen. Dat vindt VVD Deventer dus een goede zaak. Minder te spreken zijn we over de uitvoering. Op twee belangrijke punten dient de fractie daarom een amendement in. Lees verder

 • Bezorgd over flitsbezorgers

  20 april − Iedere bewoner en bezoeker van de Deventer binnenstad kent ze inmiddels: de flitsbezorgers van thuisbezorgdienst Flink. Binnen enkele minuten bezorgen zij een boodschap aan de deur. Een prettige service, die snel erg populair is geworden. Toch gaat deze service met flink wat overlast gepaard. VVD Deventer stelde hierover schriftelijke vragen. Lees verder

 • Dat verklaar en beloof ik

  13 april − Vanavond is Denis Damoiseaux geïnstalleerd als raadsopvolger in de Deventer raad namens de VVD. Naast zijn taken in de raadstafels is Denis vanavond ook benoemd in de auditcommissie. Lees verder

 • De nieuwe fractie

  02 april − De nieuwe fractie bestaat uit Bas Donkers, Wendy Schol, Rogier Zuijdam en Eva Sipman. Zij hebben erg veel zin in de komende vier jaar en staan bol van de ideeën. Lees verder

 • Afscheid van Daaf, Carmen, Roderic en Harm

  30 maart − Vanavond heeft de gemeenteraad van Deventer afscheid genomen van Daaf, Carmen Roderic en Harm. Alle vier hebben zij zich meer dan tien jaar ingezet voor de VVD in Deventer. Heel erg bedankt voor alles wat jullie voor Deventer en de VVD hebben gedaan de afgelopen jaren! Lees verder

 • Kinderboerderij Ulebelt moet open blijven

  09 maart − Stichting De Ulebelt zit in financieel zwaar weer. Dat kan ook consequenties hebben voor de kinderboerderij en natuurspeelplekken. Voor de VVD is het onbestaanbaar dat deze waardevolle voorzieningen verdwijnen. Lees verder

 • Geen windmolens in Colmschate en Bathmen

  03 maart − VVD Deventer staat pal voor een duurzame gemeente. We zijn trots op onze natuur, ons groen en ons prachtige landschap. Daarom zijn we tegen de komst van mega-windmolens. We onderschrijven de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat wordt voornamelijk op nationaal en internationaal niveau geregeld. Maar ook als gemeente leveren we een bijdrage. Door zuinig om te gaan met energie, huizen te isoleren, zonnepanelen op dak te leggen en meer laadpalen te plaatsen. We bouwen natuurinclusief en klimaatadaptief. We vergroenen Deventer verder door bomen te planten en meer parken aan te leggen. Lees verder

 • Van dromen naar daden

  03 maart − Van dromen naar daden. Onder die titel lanceert VVD Deventer haar programma voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart. Aan het programma schreven deze keer niet alleen leden, maar ook een groot aantal andere betrokken inwoners en ondernemers mee. Naast ambitieuze plannen voor veiligheid, economie en bereikbaarheid bevat het programma een belofte aan Colmschate en Bathmen: er worden daar geen windmolens gebouwd. Lees verder

 • VVD en GroenLinks zetten plannen voor verkabeling door

  03 maart − Diepenveen en Colmschate-Noord staan er vol mee. Hoogspanningsmasten van tientallen meters hoog. Boven speelplekken, over tuinen en dwars door landerijen. Het is velen een doorn in het oog. En het verhindert bouw in de nabijheid. Nadat plannen voor het ondergronds brengen van de kabels sneuvelden, doen VVD Deventer en GroenLinks een nieuwe poging. Lees verder

 • Jongste kandidaat viert 18e verjaardag

  17 februari − VVD’er Renske Brouwer is het jongste kandidaat-raadslid uit Diepenveen. Afgelopen zondag vierde zij haar 18e verjaardag. Net op tijd dus voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart. Lees verder

 • Sport als aanjager voor wonen en voorzieningen in Bathmen

  17 februari − Sporten is belangrijk. Ik ben daarom blij dat we in Bathmen een mooie nieuwe sportvoorziening gaan bouwen. Een sportvoorziening die ruimte biedt voor sport in Bathmen in de toekomst. Het kan gezien worden als een upgrade van de voorzieningen die past bij de visie die de VVD heeft op de woningbouwopgave en het voorzieningenniveau in de dorpen. Lees verder

 • Gemeente laat dak- en thuisloze jongeren in de kou staan

  02 februari − Vorig jaar werd bekend dat Deventer ruim zestig dak- en thuisloze jongeren telt. Dit na een jarenlange strijd om überhaupt onderzoek naar het onderwerp te doen. Terecht schrok de politiek van de uitkomsten. Beterschap werd beloofd. Tot op heden blijft het echter muisstil. De VVD en Deventer Sociaal eisen uitleg. Lees verder

 • Het college van Deventer zet plannen voor windmolens Colmschate en Bathmen door

  28 januari − Het college van Deventer blijft vasthouden aan de plannen voor windmolens bij Colmschate en Bathmen. Dat blijkt uit de antwoorden op schriftelijke vragen van de VVD. Dit standpunt neemt het college in, ondanks dat het Kabinet landelijk besloten heeft om pas op de plaats te maken met windmolens op land. Lees verder

 • Poppodium op Haveneiland is slecht idee

  27 januari − Gisteren besloot de fractie van de VVD dat het weinig zinvol is om de plannen voor de vestiging van een poppodium verder te onderzoeken. Een eerste verkenning van de mogelijkheden heeft VVD Deventer niet weten te overtuigen. ‘Het is in niemands belang om een doodlopende weg in te rijden. Na het debacle rondom De Viking zouden we onderhand beter moeten weten’, vindt raadslid Roderic Rosenkamp. Lees verder

 • Deventer verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag

  20 januari − Omdat vele vrouwen te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag en omdat alle mannen dit moeten weten. Seksuele intimidatie komt overal voor. Ook hier in ons eigen mooie Deventer zijn de verhalen legio. Raadsleden Eva Sipman (VVD) en Anne van der Meer (GroenLinks) verzamelden in hun eigen omgeving een aantal verhalen om dit te illustreren. Lees verder

 • Noodopvang asielzoekers maximaal een half jaar

  08 december − Leegstaand schoolgebouw Wittenstein wordt gebruikt als noodopvang voor asielzoekers. VVD Deventer heeft begrip voor de onrust die dit onder omwonenden veroorzaakt. Daarop zijn schriftelijke vragen gesteld. De antwoorden stellen gerust: de locatie is maximaal 6 maanden in gebruik en tegen eventuele overlast wordt hard opgetreden. Lees verder