• Ons verkiezingsprogramma

  17 maart − Ons verkiezingsprogramma bevat onze ambities, ideeën en voornemens voor Deventer en alle bewoners*. Het is tot stand gekomen uit liefde voor onze stad, wijken, dorpen, buurtschappen en ons buitengebied. Uit grote waardering voor en betrokkenheid bij onze inwoners, bedrijven en instellingen. Wij hebben onze gemeente vier jaar lang zien stilstaan en dat doet pijn. Deventer en zijn inwoners verdienen veel beter. Lees verder

 • Gegoochel met cijfers en kwetsbare mensen

  16 maart − De afgelopen periode hebben de VVD en Deventer Sociaal veel zorgwekkende geluiden gehoord over Werkmakelaar Oost. Dit bedrijf neemt mensen vanuit de bijstand aan en krijgt in ruil daarvoor subsidie van de Gemeente Deventer. Op zich is dit een goede regeling om mensen duurzaam uit de bijstand te helpen. Toch gaat er binnen Werkmakelaar Oost veel mis. Beide fracties hebben daarover vandaag schriftelijke vragen ingediend. Lees verder

 • Dilan Yeşilgöz komt naar Deventer

  15 maart − Dilan Yeşilgöz, lid van de Tweede Kamer voor de VVD, brengt vrijdagmiddag een bezoek aan Deventer. VVD-lijsttrekker Daaf Ledeboer leidt haar rond in de oude binnenstad, waar zij met kiezers in gesprek zal gaan. Lees verder

 • Voor een tolerant en inclusief Deventer

  15 maart − Intolerantie, discriminatie en racisme zijn onacceptabel. Wat je geaardheid, gender of kleur ook is, je telt voor de volle 100% mee. Dat moet een vanzelfsprekendheid zijn. Lees verder

 • Weer uitstel De Viking, nieuwe twijfels over bouwproject

  14 maart − De Stentor meldt vandaag dat de procedure die de aanleg van een luchtbehandelingsinstallatie op het dak van De Viking mogelijk moet maken tijdelijk is stopgezet. Zal dit opnieuw leiden tot hogere kosten en vertraging van het geplaagde project? Lees verder

 • Wie in een uitkering zit, gaat zo snel mogelijk weer aan de slag

  12 maart − En dat kan ook steeds beter, nu de economie door jarenlang VVD-beleid weer bloeit en groeit. Waar nodig helpt de gemeente, bijvoorbeeld via Deventer Werktalent (DWT). Lees verder

 • ICT-puinhoop gemeente treft nu ook burgers

  12 maart − De gemeente Deventer heeft zonder na te denken privégegevens van Deventernaren naar de NOS gestuurd. ‘Het gaat om kandidaten voor de gemeenteraad’, zegt VVD-gemeenteraadslid en kandidaat Lars Wuijster, ‘dat is al vervelend genoeg, maar het laat zien dat de informatie bij de gemeente gewoon niet veilig is.’ Lees verder

 • Rotterdamse toestanden in Deventer voorkomen. Hoe nu verder met DENK?

  09 maart − Vandaag werd bekend dat Nederlandse veiligheidsdiensten hebben voorkomen dat de Turkse oud-minister en prominent lid van Erdogans AK-partij Fatmah Sahin Deventer een bezoek brengt. Ze zou dat samen doen met DENK-voorman Kuzu, die gisteren zijn komst afzegde. ‘Het kan bijna geen toeval zijn dat dit gebeurt vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen’, zegt VVD-fractievoorzitter en -lijsttrekker Daaf Ledeboer. Lees verder

 • Het buitengebied hoort erbij

  08 maart − Om de stad Deventer ligt een prachtige, groene gordel, met daarin een aantal dorpen en buurtschappen die ook tot de gemeente behoren. De VVD wil ze allemaal een plaats geven en ruimte om hun eigen karakter te behouden. Zo maken we Deventer leefbaarder, groener en aantrekkelijker. Lees verder

 • Pas op de plaats met plannen Speelgoedmuseum

  06 maart − Vlak voor de verkiezingen wordt de gemeenteraad gevraagd veel geld te steken in een halfbakken plan met een zeer ongewisse uitkomst en grote financiële risico’s voor het Speelgoedmuseum. Volgens de VVD is het beter eerst pas op de plaats te maken: ‘Laten we de lessen die we uit het debacle van De Viking kunnen trekken ter harte nemen.’ Lees verder

 • DENK, kies voor Deventer

  05 maart − DENK-leider Kuzu intimideert raadsleden en vervuilt daarmee ook in Deventer het debat. VVD-fractievoorzitter en –lijsttrekker Daaf Ledeboer doet daarom een oproep aan de Deventer afdeling van de nieuwkomer: neem afstand van Kuzu’s uitspraken en kies voor Deventer. Lees verder

 • Stoppen met krampachtige visies op de binnenstad

  04 maart − De VVD wil stoppen met krampachtige visies op de binnenstad. Daar zijn er wel genoeg van. In straten als de Nieuwstraat zou het normaal moeten zijn dat wonen, werken, winkelen en recreëren gecombineerd worden. Alleen op die manier houden we Deventer vitaal. Lees verder

 • Niet op de markt, want betere dingen te doen

  03 maart − U vindt ons vandaag niet op de markt, want we hebben betere dingen te doen. Lees verder

 • Minder regels, simpeler procedures

  27 februari − Een stad als Deventer kan niet zonder een bloeiend bedrijfsleven. De gemeente doet er wat de VVD betreft alles aan om bestaande bedrijven hier te houden en nieuwe te lokken. Goed voor Deventer. Goed voor de werkgelegenheid. Wij gunnen iedereen een prima baan. Lees verder

 • Geef het Erdoganistische gif van DENK geen kans in Deventer

  25 februari − ‘Een regelrechte aanval op onze waarden en onze democratie.’ Zo kwalificeert de VVD in Deventer de oproep van DENK-leider Kuzu aan raadsleden met een Turkse achtergrond om partij te kiezen voor of tegen de Turkse dictator en mensenrechtenschender Erdogan. Lees verder

 • Behandel Bathmen met respect

  24 februari − Onze fractie ontvangt de laatste tijd steeds meer klachten over hoe het college en de ambtenarij omgaan met Bathmenaren. Inwoners van Bathmen voelen zich aan het lijntje gehouden, op uitgebreide mails wordt geantwoord met een simpele verwijzing naar een collega-ambtenaar en het college kiepert naar het idee van tal van Bathmenaren de problemen over de schutting bij de ambtenarij. Lees verder

 • Bus en trein in de vervoersmix

  23 februari − Een goed functionerend en betaalbaar netwerk van openbaar vervoer is natuurlijk van groot belang. Deventer betaalt niet voor lege bussen. Een meer dynamische weginrichting en dubbelgebruik van busbanen is beter dan het schaarse asfalt op te offeren aan busbanen alleen. Lees verder

 • Wonen in een schone stad

  21 februari − Het is voor veel Deventenaren ergernis nummer één: rommel en troep op straat. Onkruid, rotzooi, hondenpoep, de voorbeelden zijn legio. Daarom krijgt wat ons betreft het onderhoud van de buitenruimte een stevige impuls. Lees verder

 • Carmen Hunger verlaat politiek

  21 februari − Het Deventer VVD-raadslid Carmen Hunger verlaat per direct de politiek. Aanleiding is de onduidelijkheid die is ontstaan over haar rol in een aantal bedrijven van haar echtgenoot. Hunger wil iedere twijfel over mogelijke belangenverstrengeling wegnemen: ‘Het was een moeilijke beslissing, maar een noodzakelijke.’ Lees verder

 • Veiligheid door toezicht en handhaving

  20 februari − Veiligheid is voor de VVD altijd al een speerpunt geweest. We zorgen dat Deventer veiliger wordt door meer blauw op straat. Niet alleen politie, toezichthouders en bijzondere opsporingsambtenaren. Met elkaar pakken zij overlast en criminaliteit aan, zodat u veilig over straat kunt. Lees verder