• Niet uit te leggen

  22 oktober − Als de gemeente zelf een middeleeuwse stadstoren degradeert tot een decorstuk waar vierkante gaten in mogen worden gezaagd voor een noodtrappenhuis houdt mijn verhaal op, zegt architect Martin Kleine Schaars: 'Het klopt gewoon niet en ik kan het met al mijn ervaring ook niet meer uitleggen.' Lees verder

 • Toch onderwijs op De Grote Brander

  19 oktober − Naar nu blijkt wordt ook na de herfstvakantie les gegeven op leerboerderij De Grote Brander. ‘Het gaat om één leerling’ zegt VVD-gemeenteraadslid Eva Sipman. ‘Nu de rest van de negen nog.’ Lees verder

 • VVD en PvdA samen op de bres voor het Vogeleiland

  18 oktober − De fracties van PvdA en VVD zijn blij met de toegezegde hulp aan en gesprekken met Stichting Vogeleiland. Een noodzakelijke financiële injectie voor de korte termijn en gesprekken over plannen voor verbetering zorgen ervoor dat de Stichting perspectief houdt op de toekomst. Beide fracties maakten zich richting college van B&W hard voor een oplossing. Lees verder

 • PlusOV – hoe verder?

  17 oktober − De Gemeente Deventer wil in de zomer van 2019 stoppen met PlusOV. VVD Deventer is blij met deze stap, want is altijd tegenstander van deze constructie geweest. 'Laat het plannen van ritten over aan taxicentrales', meent raadslid Roderic Rosenkamp, 'PlusOV is helaas een voorbeeld hoe overheidsbemoeienis zaken kan verstieren. Dat onze kinderen en meest kwetsbare inwoners daarvan de dupe zijn geworden, is een schande.' Lees verder

 • Naar een Cultuurregio IJsselvallei

  16 oktober − De culturele sector van Deventer heeft zich massaal achter een initiatief verenigd om samen met andere gemeenten te komen tot een Cultuurregio IJsselvallei. VVD-fractievoorzitter Daaf Ledeboer schaart zich daar met overtuiging achter: ‘De IJssel heeft onze cultuur al eeuwen vormgegeven, ze is bij uitstek een verbindende factor.’ Lees verder

 • Vreemde financiële manoeuvres rond oude bieb

  10 oktober − De bieb is verhuisd, het oude pand aan de Brink staat leeg, u en ik mochten met ideeën komen voor de invulling, maar de gemeente trok gewoon zijn eigen plan en smijt met geld om het Speelgoedmuseum erin onder te brengen. Lees verder

 • Verwoning bedreiging binnenstad

  07 oktober − Onlangs heeft de Stichting Deventer Binnenstadsmanagement (SDBM) de resultaten van een onderzoek gepresenteerd naar leegstand in de binnenstad. Daaruit komen twee mogelijke oplossingsrichtingen naar voren. De eerste is het verkleinen van het gebied waar alleen een winkelbestemming op de panden zit. De tweede mikt op het loslaten van de huidige winkelbestemming. Lees verder

 • Behoud de paasvuren

  04 oktober − Paasvuren behoren tot de kern van de eeuwenoude tradities in Overijssel, die ons samenbrengen en onze identiteit bepalen. De laatste tijd liggen ze echter onder vuur, vanwege het fijnstof dat ze in de lucht brengen. Dat vraagt om helder beleid, vindt VVD-gemeenteraadslid Bas Donkers. Lees verder

 • Passend onderwijs voor iedereen

  03 oktober − Leerboerderij De Grote Brander biedt in een unieke setting onderwijs aan scholieren met een beperking, die elders minder goed op hun plek zijn. Het initiatief dreigt nu ten onder te gaan aan regels en voorschriften. ‘Laten we in plaats daarvan op zoek gaan naar een oplossing voor deze kinderen’, zegt VVD-gemeenteraadslid Eva Sipman, die samen met Deventer Sociaal vragen heeft gesteld. Lees verder

 • Gemeente mist aanspreekpunt ondernemers

  27 september − De regiemanager economie op mysterieuze wijze met ontslag. De programmamanager economie al enige tijd een vacature. Veel Deventer ondernemers vragen zich af waar ze met hun vragen bij de gemeente terechtkunnen. Tijd voor een centraal aanspreekpunt, betoogt VVD-gemeenteraadslid Rogier Zuijdam. Lees verder

 • Gemeente maakt rommeltje van omgeving nieuwe bieb

  19 september − De aanstaande opening van de nieuwe Bieb moet ook een nieuwe impuls geven aan de binnenstad. Jammer dus dat de gemeente een rommeltje maakt van de directe omgeving, vindt VVD-gemeenteraadslid Rogier Zuijdam, die vragen heeft gesteld aan het college.’ Lees verder

 • Vragen over onduidelijke deal gemeente met Peeves

  31 augustus − Vandaag bericht de Stentor dat een kwart ton, bestemd voor het verbeteren van kansen voor kinderen die onder de armoedegrens opgroeien, naar het commerciële bedrijf Peeves is gegaan. Dat heeft daarvoor tot op heden geen enkele tegenprestatie geleverd. De wethouder meldt geschrokken te zijn. De VVD wil weten wat er precies is gebeurd. Lees verder

 • Maak de pijlers van de bruggen schoon

  14 augustus − De pijlers van de bruggen over de IJssel worden al enige tijd ontsierd door grafitti. Schoonmaken kon volgens de gemeente niet, omdat het water te hoog stond en de weiden te drassig waren. ‘Het is weken droog geweest, de rivier staat laag’, zegt VVD-gemeenteraadslid Rogier Zuijdam. ‘Dit is dus het moment.’ Lees verder

 • In Deventer geen plek voor Erdogan-school

  14 augustus − Turkije is van plan om weekendscholen op te richten in Europa. Jongeren kunnen daar les krijgen in taal, geschiedenis en religie. VVD Deventer is fel gekant tegen de mogelijke komst van zo’n school binnen onze gemeentegrenzen. Lees verder

 • Welkom Eva Sipman

  07 augustus − De VVD-fractie heet Eva Sipman van harte welkom in haar midden. Samen gaan we ons sterk maken voor een nog gaver en liberaler Deventer. Lees verder

 • Noodklok luidt voor Vogeleiland

  20 juli − Na een motie van de VVD heeft de gemeente geld vrijgemaakt om door vandalisme en achterstallig onderheid geteisterde Vogeleiland de helpende hand te reiken. Nu luidt de Stichting Vogeleiland alsnog de noodklok. VVD-gemeenteraadslid Roderic Rosenkamp roept op tot maatregelen. Lees verder

 • De VVD Deventer wenst u een liberale prachtzomer

  15 juli − Het is reces, wij wensen u een liberale prachtzomer! Lees verder

 • Winkelcentrum Colmschate: nu ook de bestrating in orde maken

  06 juli − Ondernemers vernieuwden het winkelcentrum Colmschate. De gemeente is nu aan zet om de bestrating aan te pakken. Lees verder

 • Eindelijk schot in aanpak overlast Vogeleiland

  02 juli − Vorig jaar liep de situatie op het Vogeleiland tussen het station en de Singel totaal uit de hand. Overlast, vandalisme, zwerfvuil en zelfs een steekpartij waren voor VVD-raadslid Roderic Rosenkamp aanleiding om aan de bel te trekken. De gemeente pakt nu eindelijk het signaal op. Lees verder

 • Onderzoek naar drama Werkmakelaar Oost

  28 juni − De gemeenteraad heeft woensdag in een motie uitgesproken dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar wat er allemaal mis is gegaan bij Werkmakelaar Oost. Lees verder