Nieuws

 • Renovatie De Scheg noodzaak voor gezond en vitaal Deventer

  14 februari − Sportcomplex De Scheg, met ijsbaan, zwembaden en sporthallen, is een van de belangrijkste voorzieningen in Deventer. Nu het gebouw inmiddels dertig jaar oud is, buigt de gemeenteraad zich over de toekomst van deze voorziening. VVD Deventer is groot voorstander van het grondig en duurzaam renoveren van het complex. Lees verder

 • Geen Forensisch Psychiatrische Kliniek op Brinkgreven

  07 februari − De komst van de geplande Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) op het Brinkgreventerrein lijkt van de baan. VVD Deventer is al langere tijd tegenstander van een FPK op deze locatie. De fractie is daarom blij dat een meerderheid van de gemeenteraad zich aansluit bij onze bezwaren. Raadslid Rogier Zuijdam legt uit waarom. Lees verder

 • Ruimhartige reiskostenvergoeding voor leerlingen Arkelstein

  16 januari − De afgelopen week kwam in het nieuws dat de reiskostenvergoeding voor leerlingen van het praktijkonderwijs vaak uitblijft. VVD Deventer maakt zich zorgen of deze situatie zich ook voordoet op Arkelstein, de school voor praktijkonderwijs in onze gemeente. Lees verder

 • Poppodium en Schouwburg onder één dak

  27 december − Op woensdag 20 december koos de meerderheid van de gemeenteraad voor het plan om poppodium Het Burgerweeshuis onder één dak samen met de Schouwburg aan de Keizerstraat te brengen. VVD Deventer stemde voor dit voorstel en tegen de nieuwbouw van een poppodium op het Haveneiland. Na zorgvuldige afweging is de fractie ervan overtuigd dat twee-onder-één-dak het enige reële plan is voor een toekomstbestendig poppodium en schouwburg. Lees verder

 • Minister Helder bezoekt Deventer sportclubs

  05 november − Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, bezocht afgelopen zaterdag Koninklijke UD en de Deventer Hockey Vereniging (DHV). De bewindsvrouw van de VVD ging met de verenigingen in gesprek over de kansen en uitdagingen. ‘Sportverenigingen zijn het sociaal weefsel van ons land’, vindt Helder. Lees verder

 • Blokkeren nieuwe zonneparken zet Deventer voor het blok

  13 oktober − De provincie Overijssel blokkeert de komst van nieuwe zonneparken. De fractie van de VVD Deventer volgt deze ontwikkeling met argusogen. Want hiermee lijkt de komst van windturbines in Deventer onvermijdelijk. Lees verder

 • Maandenlange afsluiting Noorderplein funest voor ondernemers

  13 september − Het Noorderplein wordt de komende maanden aangepakt. VVD Deventer juicht de herinrichting van dit drukke knooppunt toe. De verkeersveiligheid laat hier al jarenlang zeer te wensen over. Echter, de VVD heeft ook grote zorgen over de gevolgen van de maandenlange afsluiting voor ondernemers en winkeliers in de buurt. Lees verder

 • Belangrijk seizoen voor Burgerweeshuis

  08 augustus − De gemeenteraad spreekt zich eind dit jaar definitief uit over de toekomst van poppodium Burgerweeshuis. De huidige locatie aan de Bagijnenstraat is niet meer toereikend. Te klein, verouderd, slecht bereikbaar voor transport en gevangen in een woud van regels tegen geluidsoverlast. Vast staat dat het Burgerweeshuis moet verhuizen. Lees verder

 • Afvalperikelen bij verhuizing

  08 augustus − Wie verhuist, maakt regelmatig een ritje naar de stort. Want pas bij een verhuizing kom je er achter hoe veel spullen en rommel je hebt, die je liever niet meeneemt naar je nieuwe stek. De gemeenteraad heeft er daarom voor gezorgd dat mensen die verhuizen 100 kilo extra kunnen storten. Helaas blijkt deze service in de praktijk niet te werken. Lees verder

 • Burgerweeshuis en Schouwburg onder een dak veelbelovend

  30 juni − Vandaag zijn de uitkomsten van een eerste onderzoek gepresenteerd over het samenbrengen van Poppodium Burgerweeshuis en de Deventer Schouwburg in het bestaande schouwburg-complex. Het onderzoek laat zien dat deze optie veelbelovend is. De fractie van de VVD is tevreden dat met het delen van het gebouw een gezonde toekomst voor beide podia mogelijk lijkt. Lees verder

 • IJsselsprong noodzakelijk voor Deventer

  05 juni − Gemeente Deventer heeft de ambitie om 11.000 woningen te bouwen. Een reusachtige opgave waar de gemeenteraad binnenkort keuzes in maakt. Want waar in Deventer moet er worden gebouwd? En welk type woningen past daar? De fractie van de VVD vindt bouwen in de bestaande stad en een sprong over de IJssel de meest gewenste oplossing. Lees verder

 • Economie krijgt belangrijke plek in Mobilteitsplan

  30 mei − De raad neemt op woensdag 31 mei een definitief besluit over het plan van aanpak voor vernieuwde Mobiliteitsplan Binnenstad & Periferie. VVD Deventer is een groot voorstander van dit plan. De fractie diende daarom al eerder voorstellen in om nut en noodzaak van een dergelijk plan onder de aandacht te brengen. Dankzij de inspanningen van de VVD is ook de economie als belangrijke pijler toegevoegd aan het plan. Lees verder

 • Aanpak zwerfaval binnenstad faalt

  02 april − Bezoekers van onze Deventer binnenstad die van hun afval – van leeg blikje tot snoepwikkel – af willen, komen bedrogen uit. In het centrum is slechts een handvol afvalbakken te vinden. Het zal de verbazing niet wekken dat deze in de regel uitpuilen en afval op straat belandt. Nu de aanpak van het zwerfafval zo zichtbaar faalt, eist de VVD-fractie snel actie. Lees verder

 • Standpunt reclamemasten A1

  23 maart − Zeven jaar geleden debatteerde de gemeenteraad voor het eerst over de plaatsing van enkele reclamemasten aan de A1. Destijds stemde de fractie van de VVD tegen, maar stemde een meerderheid van de raad voor. Lees verder

 • Fietsenrekken zijn sta-in-de-weg

  21 maart − De VVD deelt de verbazing van omwonenden en ondernemers over de proef met mobiele fietsenrekken aan de Nieuwe Markt. Met deze zogenaamde fietsvlonders wordt geprobeerd een oplossing te vinden voor het fietsparkeerprobleem rondom Filmtheater Mimik. De rekken zijn deels op de weg geplaatst, waardoor onveilige situaties ontstaan voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Lees verder

 • Minister Wiersma bezoekt Arkelstein

  06 maart − Op maandag 6 maart bezocht onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) praktijkschool Arkelstein in Deventer. ‘Kinderen verdienen het beste onderwijs dat goed aansluit op de banen van de toekomst’, zegt Wiersma, ‘daarvoor is het nodig dat het onderwijs en ondernemers elkaar weten te vinden. Zo leren kinderen de juiste dingen en kunnen we het praktijkonderwijs in Nederland nog beter maken.’ Lees verder

 • In memoriam Hans Schaap: liberale Battumer in hart en nieren

  03 maart − Deze week bereikte ons het droevige nieuws dat Hans Schaap is overleden. Hans is tientallen jaren VVD-lid geweest en in talloze politieke en bestuursfuncties actief geweest. Hij was onder andere raadslid in de gemeente Bathmen en later in Deventer. Met hem verliezen we een liberaal in hart en nieren. Lees verder

 • Burgerberaad kan waardevolle aanvulling zijn op lokale democratie

  07 februari − De gemeenteraad van Deventer nam eind januari met een grote meerderheid een motie aan die een zogenaamd burgerberaad mogelijk maakt. Met het burgerberaad denkt een representatieve groep inwoners mee met de gemeente. De fractie van de VVD Deventer stemde in met het voorstel, nadat een nadrukkelijke koppeling met het plaatsen van windmolens is losgelaten. Lees verder

 • Is de Rielerweg veiliger geworden?

  05 februari − Omwonenden en verschillende verkeersgebruikers van de Rielerweg maken zich al jaren hard om de verkeersveiligheid van de straat te verbeteren. Per januari is het eerste deel van de Rielerweg daarom veranderd in een straat voor eenrichtingsverkeer. Verkeersveiligheid heeft voor de VVD topprioriteit, daarom wil de fractie graag geïnformeerd worden over de eerste resultaten. Lees verder

 • Zet Zandweerd niet in de kou

  01 februari − De fractie van VVD Deventer maakt zich grote zorgen over de problemen met het warmtenet in de wijk Zandweerd. Nu de aanbesteding ervan is mislukt, dreigen honderden huishouden de dupe te worden. Het warmtenet zou woningen verwarmen met de restwarmte van de rioolwaterzuivering. Lees verder