Nieuws

 • Standpunt reclamemasten A1

  23 maart − Zeven jaar geleden debatteerde de gemeenteraad voor het eerst over de plaatsing van enkele reclamemasten aan de A1. Destijds stemde de fractie van de VVD tegen, maar stemde een meerderheid van de raad voor. Lees verder

 • Fietsenrekken zijn sta-in-de-weg

  21 maart − De VVD deelt de verbazing van omwonenden en ondernemers over de proef met mobiele fietsenrekken aan de Nieuwe Markt. Met deze zogenaamde fietsvlonders wordt geprobeerd een oplossing te vinden voor het fietsparkeerprobleem rondom Filmtheater Mimik. De rekken zijn deels op de weg geplaatst, waardoor onveilige situaties ontstaan voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Lees verder

 • Minister Wiersma bezoekt Arkelstein

  06 maart − Op maandag 6 maart bezocht onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) praktijkschool Arkelstein in Deventer. ‘Kinderen verdienen het beste onderwijs dat goed aansluit op de banen van de toekomst’, zegt Wiersma, ‘daarvoor is het nodig dat het onderwijs en ondernemers elkaar weten te vinden. Zo leren kinderen de juiste dingen en kunnen we het praktijkonderwijs in Nederland nog beter maken.’ Lees verder

 • In memoriam Hans Schaap: liberale Battumer in hart en nieren

  03 maart − Deze week bereikte ons het droevige nieuws dat Hans Schaap is overleden. Hans is tientallen jaren VVD-lid geweest en in talloze politieke en bestuursfuncties actief geweest. Hij was onder andere raadslid in de gemeente Bathmen en later in Deventer. Met hem verliezen we een liberaal in hart en nieren. Lees verder

 • Burgerberaad kan waardevolle aanvulling zijn op lokale democratie

  07 februari − De gemeenteraad van Deventer nam eind januari met een grote meerderheid een motie aan die een zogenaamd burgerberaad mogelijk maakt. Met het burgerberaad denkt een representatieve groep inwoners mee met de gemeente. De fractie van de VVD Deventer stemde in met het voorstel, nadat een nadrukkelijke koppeling met het plaatsen van windmolens is losgelaten. Lees verder

 • Is de Rielerweg veiliger geworden?

  05 februari − Omwonenden en verschillende verkeersgebruikers van de Rielerweg maken zich al jaren hard om de verkeersveiligheid van de straat te verbeteren. Per januari is het eerste deel van de Rielerweg daarom veranderd in een straat voor eenrichtingsverkeer. Verkeersveiligheid heeft voor de VVD topprioriteit, daarom wil de fractie graag geïnformeerd worden over de eerste resultaten. Lees verder

 • Zet Zandweerd niet in de kou

  01 februari − De fractie van VVD Deventer maakt zich grote zorgen over de problemen met het warmtenet in de wijk Zandweerd. Nu de aanbesteding ervan is mislukt, dreigen honderden huishouden de dupe te worden. Het warmtenet zou woningen verwarmen met de restwarmte van de rioolwaterzuivering. Lees verder

 • Verbazing om afvalcontroles

  06 januari − De gemeente Deventer is al enkele jaren ‘kampioen afval scheiden’, dankzij diftar. Helaas gaat diftar ook gepaard met stevige nadelen. Zoals gesjoemel met afval, illegale bijplaatsingen en afvaldump. Inmiddels neemt de gemeente maatregelen in de strijd tegen afvalproblematiek. De fractie van de VVD plaatst echter vraagtekens bij de plotselinge invoering van strenge afvalcontroles. Lees verder

 • Overlast minicamping beperkt

  27 december − Voor boerderij ‘De Oorsprong’ zijn plannen om een minicamping te starten. Met het oog op overlast zijn omwonenden daarop tegen. VVD Deventer bracht daarom een voorstel in om eerst maatregelen te treffen tegen mogelijke overlast. Het amendement werd tijdens de raadsvergadering van 21 december 2022 met algemene stemmen aangenomen. Lees verder

 • Deventerse Ellen Hopman running mate voor Provinciale Statenverkiezingen

  30 november − Ellen Hopman is door de leden van VVD Overijssel unaniem verkozen op plek 2 van de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2023. VVD Deventer feliciteert Ellen van harte met deze mooie plek. Lees verder

 • Begroting: verstanding investeren

  10 november − Op woensdag 9 november heeft de gemeenteraad van Deventer de begroting vastgesteld. Voor de VVD stond de begroting in het teken van verstanding investeren in de toekomst van onze prachtige gemeente. Lees verder

 • Grote zorgen om stikstofuitspraak

  Woningbouw Steenbrugge

  05 november − De fractie van VVD Deventer maakt zich grote zorgen over de impact van de stikstofuitspraak op inwoners en ondernemers. De Raad van State sprak zich eerder deze week uit dat de bouwvrijstelling stikstof niet voldoet aan het Europese natuurberschermingsrecht. Dat betekent dat de bouw van huizen, de aanleg van bedrijventerreinen en wegen in Deventer forse vertragingen oplopen. Fractieleden Wendy Schol en Bas Donkers dienden schriftelijke vragen in aan het College. Lees verder

 • In memoriam Jaap Zijl

  27 september − Met schrik en grote droefenis hebben wij kennis genomen van het onverwachte overlijden van ons gewaardeerde lid J.H. (Jaap) Zijl. Lees verder

 • Vragen over verzakte trottoirs Keizerslanden

  16 september − Verschillende inwoners van de wijk Keizerslanden trokken bij VVD Deventer aan de bel over de slechte staat van de trottoirs in hun buurt. Verzakte stoepen, losliggende stoepbanden en omhoogstaande tegels zorgen daar dagelijks voor ongemak en struikelpartijen. Na een bezoek aan de buurt heeft de VVD haar zorgen geuit en schriftelijke vragen gesteld aan het College. Lees verder

 • Veilig van a naar b in Colmschate

  11 september − Na de herinrichting van de fiets- en voetpaden in Colmschate-Zuid blijkt helaas dat de verkeersveiligheid te wensen overlaat. Er doen zich met name rondom fietsende en lopende kinderen en jongeren onveilige situaties voor. VVD Deventer staat pal voor het veilig kunnen fietsen en lopen en dient daarom een voorstel in om de verkeersveiligheid in Colmschate-Zuid te verbeteren. Lees verder

 • Reactie op bestuursakkoord: Belofte maakt schuld

  28 juni − Op woensdag 22 juni is het nieuwe college van B&W geïnstalleerd in Deventer. Het College gaat de komende jaren het coalitieakkoord van Gemeentebelang, PvdA, D66 en CDA uitvoeren. Het akkoord bevat veel punten waar ook VVD Deventer zich in kan vinden. Hiermee wordt ruimte geschept voor een vruchtbare samenwerking met de raad. ‘Maar belofte maakt schuld’, waarschuwt VVD-fractievoorzitter Bas Donkers. Lees verder

 • Extra parkeerplekken met laadpalen in strijd tegen parkeerdruk

  Laadpalen 1e Weerdsweg

  25 mei − Steeds meer Deventenaren rijden elektrisch en dat aantal zal de komende jaren alleen maar groeien. Logisch dus dat er steeds meer laadpalen komen. Dat vindt VVD Deventer dus een goede zaak. Minder te spreken zijn we over de uitvoering. Op twee belangrijke punten dient de fractie daarom een amendement in. Lees verder

 • Bezorgd over flitsbezorgers

  20 april − Iedere bewoner en bezoeker van de Deventer binnenstad kent ze inmiddels: de flitsbezorgers van thuisbezorgdienst Flink. Binnen enkele minuten bezorgen zij een boodschap aan de deur. Een prettige service, die snel erg populair is geworden. Toch gaat deze service met flink wat overlast gepaard. VVD Deventer stelde hierover schriftelijke vragen. Lees verder

 • Dat verklaar en beloof ik

  13 april − Vanavond is Denis Damoiseaux geïnstalleerd als raadsopvolger in de Deventer raad namens de VVD. Naast zijn taken in de raadstafels is Denis vanavond ook benoemd in de auditcommissie. Lees verder

 • De nieuwe fractie

  02 april − De nieuwe fractie bestaat uit Bas Donkers, Wendy Schol, Rogier Zuijdam en Eva Sipman. Zij hebben erg veel zin in de komende vier jaar en staan bol van de ideeën. Lees verder