Nieuws

 • Jaag sekswerkers niet de illegaliteit in

  24 september − De gemeente heeft de plicht ervoor te zorgen dat sekswerkers veilig aan de slag kunnen. Dat moet er alleen niet toe leiden dat ze de illegaliteit in worden gejaagd, zegt VVD-raadslid Eva Sipman. Lees verder

 • Geld over geen excuus voor geldsmijterij

  17 september − Goed nieuws: de gemeente Deventer heeft 16,8 miljoen euro over. ‘Daar kunnen we leuke dingen mee doen’, zegt VVD-raadslid Rogier Zuijdam. ‘Maar dan wel graag met het koppie erbij.’ Lees verder

 • Lars Wuijster neemt afscheid als raadslid Gemeente Deventer

  13 augustus − Per 1 september zal Lars Wuijster geen deel meer uitmaken van de Deventer gemeenteraad en draagt hij het stokje over. Fractievoorzitter Daaf Ledeboer vindt het jammer dat Lars stopt: “We gaan een hardwerkende, loyale en zeer ter zake kundige collega missen.” Lees verder

 • Eerbetoon aan Molukse Militairen

  10 juli − Precies 70 jaar geleden kwamen de eerste Molukkers aan in Nederland. Veelal militairen uit de KNIL en hun gezinnen. De wijze waarop Nederland is omgegaan met deze groep mensen is een treurig hoofdstuk uit onze geschiedenis. VVD Deventer omarmt daarom de wens van Molukse Deventenaren voor eerbetoon aan de Molukse militairen en hun echtgenotes. Lees verder

 • Geen nieuwe windmolens

  07 juli − Terwijl ook elders in het land de energietransitie krakend en piepend tot stilstand komt, zet de VVD in Deventer een streep door plannen voor nieuwe windmolens. Lees verder

 • Ruim baan voor Burgerweeshuis

  07 juli − Ook een poppodium draagt bij aan de bruisende stad die wij willen zijn. Voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Hoe sfeervol het Burgerweeshuis aan de Bagijnenstraat dan ook zijn mag: het is te klein, te oud en te gehorig. Een verhuizing is noodzakelijk. Lees verder

 • Viking-fietspad: eindelijk zegeviert het gezonde verstand

  07 juli − De zoveelste soap die het jarenlange Viking-drama heeft voortgebracht eindigt voor de verandering eens niet in tranen. Het fietspad langs de Welle komt gewoon weer veilig achter de resten van de stadsmuur. Lees verder

 • Cameratoezicht op de Beestenmarkt. Toch maar wel doen.

  29 juni − De Beestenmarkt is voor veel geld opgeknapt, maar blijft een punt van zorg, Vooral jongeren zorgen nog steeds voor overlast, waar geen kruid tegen gewassen lijkt. Volgens VVD-raadslid Rogier Zuijdam is het nu echt tijd voor een maatregel die wel werkt. Lees verder

 • Plannen Schouwburg: dure gok met belastinggeld

  02 juni − Het College stelt voor om het Schouwburgcomplex aan de Keizerstraat grondig te verbouwen. Horeca en de functie van congrescentrum moeten de Schouwburg uit het slop trekken. De VVD is faliekant tegen de plannen. Raadslid Bas Donkers: ‘Dit is natuurlijk geen publieke taak. We gaan gemeenschapsgeld niet spenderen aan zaken die de markt zelf oplost. Het wordt tijd voor een echte oplossing voor vastgoedproblemen van onze culturele instellingen.’ Lees verder

 • Windmolens: geen draagvlak, geen akkoord

  02 juni − De komende weken buigt de Deventer politiek zich over de windverkenning. Dit plan bevat zoekgebieden waar mogelijk windturbines komen te staan. Colmschate-Zuid en De Bannink lijken de meest voor de hand liggende locaties. ‘De VVD is mordicus tegen deze plannen’, zegt raadslid Harm Korendijk, ‘de impact op onze inwoners, natuur en landschap is te groot en het draagvlak te klein.’ Lees verder

 • Wethouder, luister eindelijk eens naar de mensen in Deventer

  26 april − In zijn haast om heel Deventer vol te zetten met windmolens en zonnepanelen struikelt wethouder Verhaar over zijn eigen benen. Hoogste tijd voor de gemeenteraad om de touwtjes weer in eigen hand te nemen, zegt VVD-gemeenteraadslid Harm Korendijk. Lees verder

 • Motie in Tweede Kamer voor Woondeal Zwolle-Deventer.

  15 april − De woningnood is hoog in Nederland. We moeten daarom 150.000 huizen bouwen in Oost-NL. "Ik heb gepleit voor een Woonakkoord Oost," aldus Daniël Koerhuis. "De minister heeft op basis van dit akkoord al een Woondeal Arnhem-Nijmegen gesloten. Ik dien vandaag een motie in voor een Woondeal Zwolle-Deventer." Lees verder

 • Waar is de menselijke maat?

  07 april − In de nacht van 6 op 7 april rukte de brandweer groot uit naar de Brink omdat daar brand zou zijn. Ter plaatse aangekomen, zagen ze dat een dakloze vrouw een vuurtje had gemaakt in een bloempot. Dat verklaarde de heftige rookontwikkeling. De brandweer heeft het vuur geblust en de politie heeft de dakloze bekeurd. Lees verder

 • VVD in Deventer alsnog de grootste

  21 maart − Na de uitslag van afgelopen woensdag, waarbij de gemeente Deventer de poststemmen vergeten was mee te tellen, leek D66 de grootste partij van Deventer te zijn geworden. Dat was natuurlijk even slikken voor de Deventerse VVD. Maar wat blijkt; na het tellen van de individuele stemmen per kandidaat is de VVD voor de tweede keer op rij de grootste partij in het voormalige “Moskou aan de IJssel”. Lees verder

 • Onderzoek naar BAD noodzaak

  17 maart − Begin dit jaar werd Deventer opgeschikt door de schorsing van het BAD (Budget Adviesbureau Deventer). Het BAD treedt onder andere op als bewindvoerder van inwoners met complexe financiële problemen. Op aandringen van de VVD vindt binnenkort verder onderzoek plaats naar deze affaire. Lees verder

 • Geloof in toekomst voor Akzo-terrein

  17 maart − Eind deze maand komt noodgedwongen een einde aan de ambitieuze plannen van de Gemeente Deventer, Provincie Overijssel en Nouryon voor het voormalig Akzo-terrein. VVD Deventer blijft geloven in hoogwaardige ontwikkelingen in dit gebied. Een breed gedragen motie roept het College op om de mogelijkheden verder te verkennen. Lees verder

 • Cultuurgeld naar cultuur en makers

  17 maart − Het kabinet heeft ruim 2 miljoen euro beschikbaar gesteld om de cultuursector en makers in Deventer te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Helaas was het College voornemens dit geld aan andere zaken uit te geven. Een breed gesteunde motie van de VVD maakt daar korte metten mee. Lees verder

 • Daniel Koerhuis, ons Sallandse Tweede Kamelid, opnieuw verkiesbaar!

  16 maart − In Nederland krijg je de kansen om iets van je leven te maken. Ik heb zelf ook die kansen gehad. Thuis, op school en op het werk. En die kansen wil ik graag teruggeven aan anderen. Lees verder

 • Schorsing BAD stort Deventenaren in ellende. Nieuws uit de fractie februari 2021

  01 maart − Diverse cliënten van het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) hebben aan de bel getrokken bij de VVD. Het BAD is door de rechtbank geschorst om vanaf 1 maart tot het einde van het jaar de bewindvoering te verrichten voor inwoners met schulden. Dit nadat herhaaldelijk tekortkomingen zijn geconstateerd. Lees verder

 • Blog Omgevingswet: Duidelijk maken waar je over wilt gaan

  15 februari − Op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben Jasper Buist en Bas Donkers een Blog geschreven over hoe de omgevingswet de relatie tussen burgers en de overheid verandert. Het idee is dat de Gemeenterraad gaat sturen op hoofdlijnen. Hoe voorkom je dat je als Raad ergens niets meer over kunt zeggen, terwijl je dat wel had gewild? Lees verder