Is nieuwbouw in Deventer veilig?

Uit verschillende  plaatsen komen berichten over  nieuwe gebouwen die uit voorzorg zijn ontruimd wegens instortingsgevaar. De VVD wil weten of in Deventer ook gevaarlijke nieuwbouw staat.

Eind mei 2017 stortte de parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport in. De oorzaak lijkt een technische fout: de afschuifsterkte van het aansluitvlak van de bollenplaatvloeren was onvoldoende en voldeed niet aan de normen.

Dit was voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aanleiding gemeenten te verzoeken om alle bestaande gebouwen te inventariseren waarbij de afgelopen jaren tijdens de bouw gebruik is gemaakt van deze techniek. Op 25 september 2017 stuurde Minister Plasterk hierover een brief naar alle gemeenten.

Een aantal dagen geleden bleek dat het X-gebouw (2010) op de campus van hogeschool Windesheim in Zwolle tot nader order op slot gaat. De vloeren hebben dezelfde constructie als die van de ingestorte parkeergarage in Eindhoven.

Ook binnen gemeente Deventer is de afgelopen tien jaar een aantal grote bouwprojecten gerealiseerd, waaronder Kindcentrum Rivierenwijk, Kei 13 en ons eigen Stadhuis. Een aantal projecten is nog in aanbouw, waaronder de bibliotheek en De Viking.

‘We gaan er vanuit dat er een volledige inventarisatie is uitgevoerd, dat gebouwen veilig zijn en dat er goed gecommuniceerd is met gebouweigenaren’, zegt VVD–raadslid Lars Wuijster. 'Als er wel problemen zijn, willen we dat weten en moet er snel actie worden ondernomen, want veiligheid gaat voor alles.'