Gemeente heeft lak aan eigen regels met fel oranje prullenbak

De binnenstad van Deventer is misschien wel de mooiste van het land. Dat willen we graag zo houden. Daarom kennen we een beeldkwaliteitsplan. Hierin staan afspraken en regels over wat wel en niet mag. Een van die afspraken is dat al het straatmeubilair een zwarte kleur heeft. Een afspraak die de Gemeente Deventer zelf aan zijn laars lapt, nu in de binnenstad honderden fel oranje prullenbakken worden geplaatst.

 ‘Op de eerste plaats erg lelijk, niet passend in onze historische binnenstad en in strijd met de regels en afspraken’, vindt VVD-raadslid Roderic Rosenkamp. Hij vraagt zich verder af waar de nieuwe bakken voor nodig zijn: ‘De prullenbakken in de binnenstad zitten propvol met huisafval. Dat komt doordat mensen niet kunnen of willen betalen om van hun afval af te komen. Dáár moet de gemeente iets aan doen.’

 ‘Het plaatsen van peperdure prullenbakken is echt symptoombestrijding’, meent Rosenkamp. ‘Niet voor niets vindt er dit voorjaar op initiatief van de VVD een groot debat plaats over de toekomst van Diftar. Het is duidelijk dat er grote nadelen aan kleven, zoals zwerfafval en illegaal storten. Dát moeten we aanpakken. Niet nu overhaast honderden lelijke en dure bakken in onze binnenstad persen.’

Bewoners en ondernemers in de binnenstad zijn teleurgesteld over de gang van zaken. Rosenkamp snapt heel goed waarom: ‘De gemeente is er als de kippen bij om met waarschuwingen en boetes te strooien als iemand zich niet aan de regels houdt. Maar voor de gemeente zelf gelden regels en afspraken blijkbaar niet. Dat is meten met twee maten. Ik vind dat zeer kwalijk.’

Het plan voor de oranje prullenbakken komt voort uit een pilotproject. ‘Doorgeslagen milieugekte’, meent Rosenkamp. ‘Bovendien vind ik dat de gemeenteraad een oordeel moet geven. Ik wil de uitkomsten van de evaluatie zien en kunnen bespreken. Het kan niet zo zijn dergelijke ingrijpende aanpassingen worden gedaan, zonder dat de raad gehoord is.’ Rosenkamp heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over de handelswijze van de gemeente.