Extra flexibele handhaving op overlast

Op voorstel van de PvdA en VVD heeft de Deventer gemeenteraad afgelopen week ingestemd met de flexibele inzet van een team handhavers op overlast in de openbare ruimte of bij leefbaarheidsproblemen.

Raadsleden Rob de Geest (PvdA)en Lars Wuijster (VVD) deden het voorstel om te voorzien in noodzakelijke extra, maar ook flexibele capaciteit voor handhaving in de wijken en dorpen. Daarbij kan het gaan om inzet op zwerfafval en dumping, hondenpoep en vormen van overlast.

De capaciteit van team handhaving staat al een tijd onder druk en veel van de uren liggen vast in een jaarlijks vastgesteld werkplan. Met het voorstel van PvdA en VVD komt er nu meer ruimte voor zaken waarvoor snel capaciteit nodig is.

Het college van B&W reageerde positief op het plan en wil er zo snel mogelijk mee starten. De gemeenteraad deelde dit enthousiasme en stemde unaniem in met het voorstel van De Geest en Wuijster om bovenop het door B&W al beschikbaar gestelde geld voor extra handhaving meer geld uit te trekken om dit flexibele team mogelijk te maken. Het gaat om een proefperiode van circa twee jaar, waarna er gekeken wordt hoe het werkt.