Gelijkwaardigheid is een vanzelfsprekendheid

Met een initiatiefvoorstel willen PvdA en GroenLinks dat de gemeente Deventer werk maakt van diversiteit. Het voorstel bevat een proef met anoniem solliciteren en de verplichting diversiteit te stimuleren. Overbodige nonsens, betoogt VVD-raadslid Roderic Rosenkamp. ‘Gelijkwaardigheid is een vanzelfsprekend’, zou de Deventer boodschap moeten zijn.

Juist vanuit de diversiteitsgedachte word je ineens gedwongen om wel te letten op huidskleur, afkomst en sekse. Waar vroeger Ayse je collega was, moet je er nu  - als het aan de PvdA en GroenLinks ligt - bewust van zijn dat zij een vrouw is met Turkse roots. Ik wil helemaal niet in dat soort hokjes denken, laat staan dat ik vind dat er normeringen aan dergelijke hokjes gesteld worden. Omarm verschillen tussen mensen, dat maakt ons tot mensen. Lach om en relativeer elkaars verschillen, oordelen en vooroordelen. Kortom, ga als mensen met elkaar om in plaats van als klinische, puriteinse gelijkheidsofficieren.

Of de Gemeente Deventer een discriminatoir personeelsbeleid voert? Ik weet het niet en de indieners van het plan evenmin. De burgemeester, als portefeuillehouder, spreekt het volmondig tegen en prijst juist de diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie. Ik geloof hem daarin graag.

We hebben hier te maken met een schijnprobleem. En zelfs als er sprake zou zijn van echte problematiek (kom maar op met die bewijzen!), dan haalt anoniem solliciteren niks uit. Als er een racist op HRM zit, komt een anonieme brief mogelijk door de selectieronde heen, maar uiteindelijk komt de kandidaat op gesprek. Een echte racist wijst hem of haar dan natuurlijk alsnog af.

En hoe wil je meten of een proef met anoniem solliciteren werkt? Dan zou je van al je sollicitanten hun geslacht, geaardheid, afkomst en levensbeschouwing moeten gaan registreren. Om een goed vergelijk te maken, moet je uiteraard ook kijken naar de diversiteit van de doelgroep waarvoor de vacature relevant is. En hoe weet je nou of je een 'diverse' organisatie bent? Moeten de ambtenaren in Deventer geturfd worden op huidskleur, afkomst, geslacht, geaardheid en religie? En wie gaat dan bepalen wat voldoende of onvoldoende divers is? De burgemeester? De fracties van de PvdA en GroenLinks? Schei uit!

Maar hoe moet het dan wel? Simpel, doe zo min mogelijk! We spreken af dat we voor elke vacature de beste kandidaat nemen en dat iedereen trots mag zijn op zijn afkomst, geaardheid en wat dies meer zij. Draag uit dat gelijkwaardigheid van mensen voor de Gemeente Deventer een vanzelfsprekendheid is. Dat is een veel krachtiger en positievere boodschap dan het gerommel in de marge en de schijnoplossingen die nu worden aangedragen. De VVD wil in debat met de indieners van het initiatiefvoorstel en met de portefeuillehouder. Daarom hebben wij verzocht het later als debatstuk te bespreken en niet af te doen als hamerstuk.