MKB-vriendelijkheid Deventer kan en moet veel beter

De Provincie Overijssel heeft het bedrijvenpark A1 en het Deventer Open Innovatiecentrum op het AkzoNobel-terrein aangewezen als topwerklocaties. Willen die een succes worden, dan zal Deventer een stuk MKB-vriendelijker moeten worden, betoogt VVD-gemeenteraadslid Lars Wuijster.

Topwerklocaties zijn aangewezen om bedrijven aan te trekken die een impuls geven aan de regionale economie en werkgelegenheid. Hierbij is het van groot belang dat het lokale ondernemersklimaat zo vriendelijk mogelijk is. Daar schort het in Deventer nog aan.

Om de twee jaar vraagt MKB-Nederland aan ondernemers welke gemeente het ondernemersvriendelijkst is. In het onderzoek over 2015 en 2016 komt Deventer er niet goed vanaf. Op het punt tevredenheid zijn we maar liefst twaalf plekken gezakt, naar plaats zeventien, op een lijst van 25 Overijselse gemeenten. De communicatie en het beleid van de gemeente Deventer leverde ons een negentiende plaats op. Echt zorgwekkend is de twintigste plek als het om gemeentelijke lasten gaat, zegt Wuijster, die het college om opheldering heeft gevraagd.

‘Het valt vooral op, dat het juist misgaat op de punten waar de gemeente direct invloed op heeft. In het rapport staan ook aanbevelingen, laten we die vooral ten harte nemen.’ Wuijster wil bovendien dat het college nu al uitspreekt op welke plaats in de tevredenheidsindex Deventer in de volgende monitor terecht moet komen: ‘College, laat je ambities maar zien.’

De VVD heeft de volgende vragen voor het College:

1.         Hoe duidt het college het feite dat Deventer onderaan de lijst bungelt op onderdelen waar de rol van de gemeente bepalend is zoals communicatie, lasten en tevredenheid?

2.         Gaat u de gemeente Deventer inschrijven voor de editie 2017/2018?

3.         Wat is er in de tussenliggende periode concreet gedaan om de aanbevelingen uit de rapportage op te volgen?

4.         Hoe en op welke manier heeft u gemeentelijke partners betrokken bij het invullen van deze aanbevelingen?

5.         Wat is uw ambitie qua overall ranking in de editie 2017/2018?