Aan de slag

De VVD wil dat iedereen in Deventer zich nuttig maakt. Mensen met een uitkering krijgen van ons veel meer mogelijkheden tot opleiding en werkervaring. De gemeente en werkgevers financieren de opleiding en begeleiding van uitkeringsgerechtigden voor onvervulde vacatures.

Daarnaast wordt van iedereen in de bijstand een bijdrage van 20 uur per week verlangd aan onze samenleving. Belangrijk vrijwilligerswerk, onderhoud van de openbare ruimte en de sociale samenhang kunnen zo op een hoger niveau komen. Investeringen in de haven en de komst van de Poort van Deventer wakkeren de werkgelegenheid verder aan.