Alternatieven voor Diftar

Het systeem van Diftar is in uitvoering en financiën vastgedraaid. De VVD gelooft dat er alternatieven zijn die én goed voor het milieu èn de portemonnee zijn en waarmee we een eind maken aan zwerfafval en illegaal dumpen.

We willen onderzoeken of omgekeerd inzamelen en nascheiden interessante opties voor Deventer zijn. Daarnaast willen we dat het aantal gratis kilo's stort wordt verhoogd. Het liefst weer naar 1000 kg. Verruiming van de openingstijden en -dagen van de milieustraten kan ook helpen om illegaal dumpen tegen te gaan.

Tegelijkertijd willen we de kosten verlagen. Dat betekent ook deels snijden in de dienstverlening. Papier, blik en glas kan best elke maand in plaats van elke twee weken worden opgehaald op de meeste plekken. Meer glas-, papier- en textielcontainers zijn een stuk goedkoper. Deventer kent een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor wie de afvalstoffenheffing niet kan betalen. Wat ons betreft hoort deze kostenpost (bijna 1 miljoen euro) thuis in het minimabeleid.