Taaleis bijstand ook in Deventer wassen neus?

Staatssecretaris Van Ark wil dat gemeenten beter gaan controleren of mensen met een bijstandsuitkering de Nederlandse taal voldoende machtig zijn, meldt het ANP. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat een groot deel van de bijstandsontvangers geen of slecht Nederlands spreekt, maar dat hier maar zelden iets aan wordt gedaan.

Daarmee veroordeel je mensen tot een leven lang bijstand, zegt VVD-raadslid Roderic Rosenkamp: ‘Nederlands spreken is je paspoort tot deelname aan de samenleving. Je kansen op werk zijn als je de taal niet beheerst minimaal. Dat gunnen we niemand. Vandaar dat we de gemeente hebben gevraagd of wij ons wel aan de wet houden en bijstandsgerechtigden een taaltoets afnemen.’

Is dat niet het geval, dan wil Rosenkamp de reden weten: ‘Maar we gaan er vanuit dat het gewoon gebeurt, Deventer is vanouds een zeer sociale stad die niemand bewust uitsluit. We zijn dan wel benieuwd naar de resultaten, zeker als het gaat om deelname aan het arbeidsproces.’