Als enige partij hoor je ons niet dagdromen over duurzaamheid

De VVD weet dat het geld en de middelen van de gemeente voor duurzaamheid beperkt zijn. Laten we die schaarse middelen daarom niet verkwanselen aan groene symboolpolitiek. Maar aan het faciliteren en ruimte bieden aan effectieve initiatieven uit de markt.

Voor de VVD is duurzaamheid een ruim begrip. Duurzaamheid draait om mensen, opbrengsten en onze planeet. Duurzaamheid gaat veel verder dan onze gemeentegrenzen. Deventer is geen eiland.

Deventer Energieneutraal in 2030 is geen doel op zich. De VVD realiseert zich dat de rol en de middelen van de gemeente zeer beperkt zijn om dit doel te behalen. We blijven daarbij een tegenstander van groene symboolpolitiek.

De gemeente heeft alleen een faciliterende rol in duurzaamheidsinitiatieven. Maximaal milieurendement, energie- en kostenbesparing met minimale impact op onze ruimte zijn leidend voor duurzame initiatieven. Energieneutraal bouwen en het verduurzamen van bestaande woningen zijn daarvan prima voorbeelden. Hoge windmolens passen daar niet in.