Fors inzetten op bereikbaarheid

Een optimaal bereikbare gemeente is van vitaal belang. Voor onze inwoners, voor onze ondernemers en voor onze bezoekers. Goede bereikbaarheid maakt Deventer een aantrekkelijke vestigingsplaats. De VVD wil fors inzetten op het verbeteren van de bereikbaarheid van, naar en vooral binnen onze gemeente. Verkeer moet rijden, niet stilstaan. Knelpunten worden aangepakt, waarbij werkzaamheden beter worden gepland voor minimale overlast.

Werkzaamheden aan straten en wegen worden beter op elkaar afgestemd. Bij elke ingreep is de overlast voor het verkeer en omwonenden gering en van kortst mogelijke duur. In het buitengebied worden meer passeerhavens en stroken grasbetonsteen aangelegd om de doorstroming en verkeersveiligheid te bevorderen. De gemeente investeert niet alleen in asfalt. Ook het onderhoud van onverharde wegen verdient meer aandacht.

We werken aan een veilig en comfortabel netwerk van sluitende fietsroutes. In de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de bedrijventerreinen, zoals Bergweide, voor fietsers wordt extra geïnvesteerd. De gemeente zorgt voor voldoende bewaakte en onbewaakte fietsstallingen, bijvoorbeeld bij de nieuwe bibliotheek, De Viking en achter de Hema. Deze stallingen zijn toegerust op meer elektrische fietsen en hebben oplaadpunten.

Samen met u stelt de gemeente een lijst op met verkeersgevaarlijke plekken, die we direct aanpakken. De politie en Team Toezicht & Handhaving gaan actief handhaven op basis van meldingen en klachten van bewoners over hardrijders en verkeershufters.

Een goed functionerend en betaalbaar netwerk van openbaar vervoer is natuurlijk van groot belang, maar Deventer betaalt niet voor lege bussen. Een meer dynamische weginrichting en dubbelgebruik van busbanen is beter dan het schaarse asfalt op te offeren aan busbanen alleen. Meer treinstations en bijbehorende transferia houden Deventer ook in de toekomst goed bereikbaar. Station Bathmen lijkt de meest logische en haalbare ambitie. De gemeente gaat daarvoor actief lobbyen. De aanleg van een dubbelspoor tussen Deventer en Zwolle is noodzakelijk om de bereikbaarheid van Deventer per trein te verbeteren.