Zo gaan wij het parkeren in Deventer regelen

Opbrengsten uit betaald parkeren worden wat de VVD betreft alleen nog maar gebruikt om te investeren in parkeren. De huidige garages kunnen dan worden uitgebreid en gemoderniseerd en de tarieven kunnen omlaag. Door slim dubbelgebruik en het openstellen van de garage onder het Stadhuis is het niet nodig om het groene en rustieke karakter van onze uiterwaarden op te offeren.

De automobilist is geen melkkoe. Opbrengsten uit betaald parkeren mogen alleen ten goede van het parkeren zelf komen. Hierdoor kunnen de parkeertarieven omlaag en wint de Deventer binnenstad aan aantrekkelijkheid.

De parkeerdruk kan verminderd worden door de bestaande parkeergarages, zoals de Stadspoort (voorheen Noorderbergpoortgarage) op te waarderen, braakliggend terrein te benutten en dubbelgebruik van bedrijfsgarages mogelijk te maken. De parkeergarage onder het Stadhuis wordt opengesteld voor betaald parkeren. Het Grote Kerkhof wordt niet autovrij, tenzij er een betaalbaar en goed bereikbaar alternatief komt.

Op de Melksterweide komen geen vaste parkeerplekken. Ons beschermd stadsgezicht blijft vrij en toegankelijk. Er wordt daar geen groen opgeofferd om parkeerproblemen van de binnenstad op te lossen.De Brinkgarage (voorheen Wilhelminagarage) blijft gewoon staan, maar staat een fraaie en toekomstbestendige parkeeroplossing in de toekomst niet in de weg.

De gemeente verbetert het delen van de actuele verkeers- en parkeerinformatie via smartphone, apps en navigatiesystemen. Daarnaast zorgt de gemeente ervoor dat de signalerings- en dynamische verwijsborden daadwerkelijk goed functioneren. Gehandicapten en mindervaliden moeten altijd dichtbij voorzieningen kunnen parkeren.