In Deventer geen plek voor Erdogan-school

Turkije is van plan om weekendscholen op te richten in Europa. Jongeren kunnen daar les krijgen in taal, geschiedenis en religie. VVD Deventer is fel gekant tegen de mogelijke komst van zo’n school binnen onze gemeentegrenzen.

‘Vooropgesteld, iedereen mag trots zijn op zijn of haar afkomst. Dat je je wilt verdiepen in het land en de cultuur van je voorouders is prima', zegt raadslid Roderic Rosenkamp, ‘maar niet op een school van deze Turkse regering. Erdogans regime wordt met de dag strakker, staat haaks op onze normen en waarden. Wij gaan daar toch niet onze kinderen en jongeren moedwillig aan blootstellen?’

‘Dit idee is de zoveelste poging van Erdogan om tweespalt te zaaien in onze samenleving’, meent Rosenkamp, ‘dergelijke inmenging is slecht voor de samenhorigheid, belemmert integratie en drijft ons verder uit elkaar. Dat moet stoppen: tot hier en niet verder. Ik hoop dat ouders van Turkse komaf ook inzien dat het loont om gewoon normaal mee te draaien in onze samenleving. Waarom zou je je nog langer de les laten lezen door een dictator uit het land van je groot- of overgrootouders?’

Rosenkamp zegt alert te zijn op signalen over een mogelijk Deventer filiaal van de Turkse weekendscholen. ‘Ook al zijn er veel Deventenaren met Turkse wortels, zo’n school heeft hier niets te zoeken.’