Vragen over onduidelijke deal gemeente met Peeves

Vandaag bericht de Stentor dat een kwart ton, bestemd voor het verbeteren van kansen voor kinderen die onder de armoedegrens opgroeien, naar het commerciële bedrijf Peeves is gegaan. Dat heeft daarvoor tot op heden geen enkele tegenprestatie geleverd. De wethouder meldt geschrokken te zijn. De VVD wil weten wat er precies is gebeurd.

Maaltijdbezorger Peeves kreeg het geld uit het potje Kansen voor Kinderen. Daarmee zou een app worden ontwikkeld voor het laten bezorgen van maaltijden. Klanten konden bij hun bestelling een bijdrage in natura aan de voedselbank leveren. Uit onderzoek van de Stentor blijkt dat daarvan niets terecht is gekomen. Een aantal restaurants dat als deelnemer werd gemeld was daarvan niet op de hoogte, de Voedselbank heeft niets ontvangen.

Het verbaast VVD-gemeenteraadslid Roderic Rosenkamp dat de wethouder nu geschrokken is: ‘Je zou verwachten dat als je een kwart ton uit het budget voor armoedebestrijding aan een commercieel bedrijf geeft je daar bovenop zit. Dat je sluitende afspraken maakt en ook de hele tijd controleert of die worden nagekomen. Nu komt de wethouder pas in actie als de krant erover schrijft. Intussen is wel het potje voor hulp aan arme kinderen een stuk leger.’

Rosenkamp stelde samen met VVD-raadslid Eva Sipman vragen over de kwestie. Sipman was eerder al kritisch ben geweest over de besteding van de Kansen voor Kinderen gelden: ‘Die moeten echt daaraan besteed moeten worden waarvoor ze bedoeld zijn. Het is dan ook merkwaardig dat niet eens wordt gecontroleerd of iemand zijn beloftes wel nakomt. Ik ben benieuwd waarom dat niet is gebeurd.’

De VVD is volgens Rosenkamp toch al geen voorstander van het financieren van bedrijven met overheidsgeld: ‘De overheid is geen bank. Kansen voor Kinderen kent bovendien specifieke doelstellingen en voorwaarden. We vragen ons af of deze overeenkomst daarbinnen past en waarom dit commerciële bedrijf de subsidie heeft aangevraagd en gekregen.’