Passend onderwijs voor iedereen

Leerboerderij De Grote Brander biedt in een unieke setting onderwijs aan scholieren met een beperking, die elders minder goed op hun plek zijn. Het initiatief dreigt nu ten onder te gaan aan regels en voorschriften. ‘Laten we in plaats daarvan op zoek gaan naar een oplossing voor deze kinderen’, zegt VVD-gemeenteraadslid Eva Sipman, die samen met Deventer Sociaal vragen heeft gesteld.

Gemeenten en inspectie vinden dat onderwijs niet thuishoort op een zorgboerderij, omdat dit geen schoolse setting is. Daarom kunnen leerlingen na de herfstvakantie niet meer naar De Grote Brander. ‘Terwijl ze daar opbloeien', zegt Sipman. 'Een kernwaarde van het liberalisme is dat iedereen zoveel mogelijk mee moet kunnen doen. Ieder mens, met of zonder beperkingen, heeft unieke talenten. De kunst is die op te sporen en tot ontwikkeling te laten brengen. Dat leek op De Grote Brander nou juist goed te lukken voor deze kinderen.’

Sipman begrijpt dat er haken en ogen aan zitten: ‘Het is iets nieuws, het past niet binnen de bestaande patronen en ja, dan kan het soms schuren. Maar nu wordt het kind met het badwater weggegooid. Breng dan liever in kaart waar de knelpunten zitten en praat met elkaar over hoe we die zoveel mogelijk kunnen wegnemen. Want één ding weten we zeker: voor deze groep is een terugkeer naar de schoolbanken echt een stap terug, daar gaan ze het gewoon niet redden. Dan wordt het schooluitval. Deze kinderen passen niet in een schoolse setting.’

Ze roept het college op een actieve rol te spelen: ‘De negen leerlingen die nog geen vrijstelling van de leerplicht hebben krijgen die als het aan de gemeente ligt nu wel. Maar daarmee verdwijnt ook de financiering voor het onderwijs voor deze kinderen. Ieder kind in Nederland heeft in beginsel recht op onderwijs. Een vrijstelling van de leerplicht doet hier niks aan af, maar haalt alleen  de drang en dwang weg. Het gaat erom dat ze een plek krijgen waar ze  zich kunnen ontplooien.’

Alleen maar strik vasthouden aan regels is geen oplossing, vindt Sipman: ‘Binnen de regels en de budgetten is ruimte voor creatief omgaan met de samenwerking tussen zorg en onderwijs, daar moeten we op aansturen. In het belang van de kinderen. En daar is enige haast bij.’