Naar een Cultuurregio IJsselvallei

De culturele sector van Deventer heeft zich massaal achter een initiatief verenigd om samen met andere gemeenten te komen tot een Cultuurregio IJsselvallei. VVD-fractievoorzitter Daaf Ledeboer schaart zich daar met overtuiging achter: ‘De IJssel heeft onze cultuur al eeuwen vormgegeven, ze is bij uitstek een verbindende factor.’

Het college stelt nu voor om een cultuurregio te vormen met de Zutphen en Apeldoorn. Geen goed idee, stelt Ledeboer: ‘Leg die lat wat hoger. De IJsselvallei is vanouds een verbindende schakel tussen steden als Kampen, Zwolle, Deventer en Zutphen. Met de overige riviergemeenten en Apeldoorn zouden we een natuurlijke verbintenis aan kunnen gaan die de culturele identiteit verder versterkt. Daar profiteren wij in Deventer ook van, cultureel en economisch. Het ligt zo voor de hand, dat je je amper kunt voorstellen dat iemand tegen zou zijn.’

Hij sluit zich dan ook van harte aan bij het manifest dat de Deventer cultuurpartners hebben opgesteld: ‘Het zou vreemd zijn als alles en iedereen liever kiest voor de IJssel als rode draad, en het college toch iets anders doet. Cultuur maak je samen. Dat zien we nu al gebeuren in gemeenschappelijke regionale promotie en marketing, samenwerkende musea, kunstinstellingen, popzalen en theaters tot nieuwe initiatieven als de IJsselbiënnale. Geen beter bindmiddel voor een cultuurregio dan de levenskracht van een rivier. Als je met meer bent krijg je bovendien meer voor elkaar.’

Samen met coalitiepartij GroenLinks en DENK, Deventer Belang, Deventer Nu, ChristenUnie en Deventer Sociaal heeft Ledeboer een motie ingediend, waarin het college wordt opgeroepen in gesprek te gaan met de bestuurders van de gemeenten in de IJsselvallei over de definitieve keuze voor een Cultuurregio en zo gehoor te geven aan het Manifest Naar een Cultuurregio IJsselvallei.