Begroting: oud voor oud

Vandaag spreekt de gemeenteraad over de begroting. Voor de VVD liet Lars Wuijster daar zijn licht over schijnen.

De begroting zit keurig in elkaar, technisch klopt het allemaal en er staan geen heel verkeerde dingen in. Toch bekroop ons al lezende een gevoel van ongemak.

Het ongemak zit erin dat we de begroting van 2018 lezen, een uitloop van het oude college. De begroting bevat geen ombuigingen – en dus geen keuzes -, straalt weinig ambitie en ook weinig visie.

Terug redenerend is dat te verklaren. De onderhandelingen moesten in korte tijd worden afgerond en de voorjaarsnota is overgeslagen. Het collegeakkoord is op hoofdlijnen en de werkelijke keuzes moeten nog worden gemaakt. In de tussentijd gaat het ambtelijk apparaat door met voorbereidingen zoals het dat gewend is.

Ja, de begroting bevat voor ieder collegepartij iets om zich te profileren: een centrale vuurwerkshow, jongerenraad en klimaatadaptatie. Betaald uit reserves en een incidentele belastingverhoging. Maar geen echte keuzes. 

Wethouder Verhaar verdient wat dat betreft een compliment: het integrale cultuurdebat gaan we voeren aan de hand van een heldere analyse en daarna moeten we keuzes maken. Een goede en juiste aanpak wat de VVD betreft.

En wat moet je dan als grootste oppositiepartij? Onze keuzes zijn op een aantal terreinen fundamenteel anders. De begroting proberen te amenderen of een lavastroom van moties? Laten we eerlijk zijn: de kans dat die op dit moment aangenomen worden is klein. 

We hebben als gemeenteraad al heel lang geen serieuze debatten meer gevoerd over onze gezamenlijke koers. De VVD heeft behoefte aan zo’n debat, aan de hand van het nog te verschijnen trendrapport 2019. Trends en ontwikkelingen op een rij en dan vooruitkijken naar de voorjaarsnota. Dit debat kunnen we als raad zelf agenderen, mits het rapport tijdig beschikbaar is, zodat het college dit kan betrekken bij de voorjaarsnota.

Daarom dienen we een motie trendrapport 2019 in, als opmaat naar een nieuwe voorjaarsnota, naast een aantal andere moties over diverse onderwerpen. Het gaat dan om Spelen op de Brink, cameratoezicht, ondersteuning van speeltuinverenigingen en maatschappelijk vastgoed.