Tunnel Oostriklaan is grote stap voorwaarts

© ProRail

De tunnel die recent de drukke spoorwegovergang bij station Colmschate vervangt geeft niet alleen een flinke impuls aan de bereikbaarheid in dat deel van Deventer, de stationsomgeving profiteert mee.

Al veel langer werd gesproken over een oplossing voor de problemen bij station Colmschate, waar een drukke spoorwegovergang niet alleen voor onveilige situaties zorgde, maar ook voor stevige verkeershinder. Het obstakel is met de opening van de tunnel weg, het verkeer kan weer doorstromen, de veiligheid is verhoogd en ook de omgeving heeft een zichtbare kwaliteitsimpuls gekregen.

Dat is niet van de ene dag op de andere gebeurd. Lang is onder leiding van de portefeuillehouder destijds, VVD-wethouder Marco Swart, gezocht naar voldoende middelen. Toen die in 2014 waren gevonden werd het werk voortvarend aangepakt. Het resultaat mag er zijn!