Voortschrijdend inzicht over Grote Kerkhof

Twijfels waren er altijd al over de wijsheid om het Grote Kerkhof autovrij te maken. De problemen die zich na 2 januari opstapelen doen nu ook coalitiepartij D66 twijfelen. Een goede zaak, vindt VVD-fractievoorzitter Daaf Ledeboer: ‘Je moet je fouten durven erkennen.’

Sinds het plein op 2 januari jongstleden grotendeels autovrij werd gemaakt wordt veel geklaagd over de gevolgen. ‘Klachten komen dagelijks bij ons binnen’, zegt Ledeboer, ‘en niet alleen bij ons. D66  stelt er nu zelfs vragen over aan het college. Dat ondersteunen wij van harte. Omdat het lovenswaardig is als een partij, ook al maakt hij deel uit van de coalitie, erkent dat beleid gewoon niet deugt. En omdat wij met dezelfde vragen zitten.’

Ledeboer doelt op de door D66-fractievoorzitter Jan Schuring genoemde signalen dat ‘veel vergunninghouders sinds 2 januari grote hinder ondervinden met het gebruik van hun parkeervergunning in de avonduren. Na het werk thuis aangekomen, kunnen ze geen parkeerplek vinden op de voor vergunninghouders aangewezen plekken. Noch in de parkeergarage onder het stadhuis, noch op de nieuwe markt of elders kunnen ze hun voertuig parkeren. Dit leidt tot onnodig zoekverkeer en ergernis onder deze vergunninghouders. We hebben ook vernomen dat dit signaal recent is overgebracht aan het college tijdens een gesprek met enkele bewoners. Dit gesprek heeft (nog) niet geleid tot een bevredigende oplossing.’

‘Wij wachten ook nog steeds op een bevredigende oplossing’, zegt Ledeboer. ‘Maar dit is niet meer dan het topje van de ijsberg. Bewoners, horeca, winkeliers, ondernemers, bezoekers van buiten, allemaal lopen ze aan tegen een gebrek aan parkeerplaatsen in de binnenstad. Goed dat D66 dat nu aan de orde heeft gesteld. We trekken graag met D66 en andere partijen op om daar op wat mij betreft zeer korte termijn iets aan te doen. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.’