Vertrouwen in nieuwe wethouder

Vandaag werd bekend dat wethouder Kolkman plaats maakt voor zijn partijgenoot Rob de Geest, nu nog fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Deventer. ‘Ik begrijp de overwegingen van Jan Jaap Kolkman’, zegt VVD-fractievoorzitter Daaf Ledeboer. ‘We hebben er alle vertrouwen in dat zijn opvolger zich ook voor de volle honderd procent zal inzetten voor Deventer.’

Kolkman heeft laten weten dat hij na de perikelen rond Werkmakelaar Oost onvoldoende draagvlak ervoer in de gemeenteraad. Een deel daarvan diende een motie van wantrouwen in tegen de wethouder. Die werd niet aangenomen. ‘Maar zoiets zet de verhoudingen natuurlijk wel onder druk’, zegt Ledeboer, ‘terwijl er nog een aantal uitdagingen ligt, ook in het sociale domein.’

‘Met Rob de Geest krijgen we een wethouder die dankzij een jarenlang raadslidmaatschap het klappen van de zweep kent’, zegt Ledeboer. ‘Bovendien heeft hij een uitgebreid Haags netwerk. Wat ons betreft staan de seinen op groen en wij wensen hem veel succes. Vanuit de oppositie zullen we het college kritisch blijven volgen.’

De gemeenteraad moet de benoeming van De Geest nog goedkeuren, dat gebeurt naar verwachting in de raadsvergadering van 27 februari.