Onzalig plan voor omkatten winkels in woningen van de baan

Het plan om van winkels woningen te maken is van de baan, tot opluchting van een grote groep binnenstadsondernemers. ‘Goed dat het Binnenstadsmanagement eindelijk heeft geluisterd’, zegt VVD-gemeenteraadslid Rogier Zuijdam.

Maandenlang heerste onder ondernemers onrust over plannen om een groot deel van het kernwinkelgebied geschikt te maken voor wonen op de begane grond. Nadat de voornemens naar buiten kwamen verenigde zich het merendeel van de getroffen winkeliers in een protest, dat er nu toe heeft geleid dat de plannen worden teruggeschroefd.

Zuijdam heeft een winkel in de Nieuwstraat en zag hoe het verzet groeide: ‘Wat ons boven het hoofd hing was puur destructief. Als in deze straten, die de charme aan Deventer geven, ook gewoond gaat worden op de begane grond valt de hele samenhang weg. Het weefsel rafelt uit elkaar, de belangrijke functie van kraamkamer voor bedrijvigheid gaat verloren, uiteindelijk zou dat alle winkels de kop kunnen kosten. Dan had Deventer zo’n klein kerngebied overgehouden dat ook de straten die een winkelfunctie behielden het zouden gaan merken.’

Terwijl de Deventer winkeliers al moeite genoeg hebben het hoofd boven water te houden: ‘Iedereen weet dat de omzetten onder druk staan, onder meer doordat veel naar online gaat. In Deventer heeft de gemeente dan ook nog voor verdere druk gezorgd door het Grote Kerkhof autovrij te maken. Wonen in winkelruimte was voor veel winkels de doodsteek geworden.'

Zuijdam hoopt dat Binnenstadsmanagement en gemeente nog een andere les hebben geleerd, en ondernemers veel eerder betrekken bij dit soort ingrijpende plannen: ‘We hebben achteraf één of ander rapportje te lezen gekregen, dat was niet echt bevorderlijk voor het draagvlak. Ondernemers hebben het beste voor met Deventer, zonder ondernemers is een binnenstad ten dode opgeschreven, dus betrek ze erbij, ook als straks de omgevingsvisie wordt vastgesteld.’