Oppassen voor emoties over De Viking

Na de zoveelste tegenvaller lopen de emoties rond het Viking-debacle hoog op. Tot in de coalitie wordt hardop gesproken over stoppen en slopen. Onverstandig, vindt VVD-gemeenteraadslid Bas Donkers: ‘Wat we nodig hebben zijn harde cijfers en feiten, voordat we een beslissing kunnen nemen.’

Donkers begrijpt de emoties wel: ‘We worden eigenlijk al vanaf het begin op het verkeerde been gezet, telkens weer moet er geld bij, de regie is weg. Geen wonder dat veel mensen zeggen: trek de stekker er maar uit. Dat is natuurlijk een optie, maar kies daar dan voor op basis van feiten en cijfers.’

En juist daar schort het aan: ‘We worden keer op keer verrast door nieuwe werkelijkheden en intussen heeft niemand meer een goed overzicht. Het beste is nu een pas op de plaats maken en alle relevante informatie op tafel krijgen. Dan pas kunnen we een afgewogen keuze maken. Duidelijkheid is nu nodig. Over wat er allemaal nog gaat komen en over waar het geld is gebleven dat we al hebben uitgegeven, want dat weet gek genoeg ook niemand precies. De Viking is technisch en politiek een stuurloos schip. We hebben meer inzicht nodig om een betere koers te bepalen. Daarom heeft de VVD de volgende vragen:

1.         Het college van B&W deelde tijdens de Raadstafel van 13 februari mee dat de huidige kosten van de Viking €14.942.000,- bedragen. Kunt u de gedetailleerde huidige begroting van project de Viking delen die hier aan te grondslag ligt?

2.         Welk bedrag heeft de gemeente reeds uitgegeven aan de Viking? Kunt u aangeven welke posten uit de gedetailleerde begroting dit betreft?

3.         Wat is het bedrag aan financiële verplichtingen die de gemeente heeft ten aanzien van het project? Kunt u aangeven welke posten uit de gedetailleerde begroting dit betreft?

4.         Welk bedrag is wel begroot, maar nog niet uitgegeven? Kunt u aangeven welke posten uit de gedetailleerde begroting dit betreft?

5.         Kunt u de initiële gedetailleerde begroting en business case van de Viking delen? Zo kunnen wij de initiële kostenraming vergelijken met de huidige kosten.

6.         Kunt u aangeven wat het totale verlies is als de gemeenteraad besluit te stoppen met de Viking?’