Binnenstad Deventer op het netvlies van de provincie

De provincie Overijssel draagt 4,5 ton bij aan een kwaliteitsimpuls voor de Deventer binnenstad. De financiële injectie past in het beleid van VVD-gedeputeerde Monique van Haaf om Overijsselse steden nog aantrekkelijker te maken voor ondernemen, wonen en recreëren.

Het geld zal worden besteed aan een aantal projecten in de binnenstad, en aan onderwerpen als marketing en communicatie. Toegangswegen als de Zandpoort en de Smidsgang krijgen een opknapbeurt, net als de hoek van de Brink waar ooit het kantongerecht zat.

Van Haaf noemt in De Stentor Deventer een voorbeeld: ‘Deventer loopt qua samenwerking tussen ondernemers en vastgoedeigenaren voorop, maakt vaart en pakt tal van onderwerpen aan, zoals leegstand. Ideeën komen vanuit ondernemers zelf. Dan zijn we graag bereid te investeren.’

VVD-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Deventer Daaf Ledeboer juicht de provinciale investering toe: ‘Doordat we hebben laten zien dat we als ondernemers en gemeente samen de handen uit de mouwen steken, wil de provincie nu ook substantieel bijdragen, en niet voor het eerst. Je kunt natuurlijk alles helemaal zelf willen doen, maar je wint erbij als je samen met de provincie kunt optrekken, vanuit een visie op een gedeeld belang. Daarbij speelt zeker een rol dat onze lijnen met het provinciebestuur kort zijn. Zo blijven we daar op het netvlies.’