Wethouder trekt tegen afspraken in schouwburg voor

Nog voor college en raad zich hebben kunnen buigen over een nieuwe cultuurvisie, waarin afgewogen keuzes kunnen worden gemaakt voor een optimale impuls in de sector, komt de wethouder met een cadeautje voor de schouwburg. Niet duidelijk is waarom die nu al moet worden voorgetrokken, zegt VVD-raadslid Bas Donkers.

In de nieuwe cultuurvisie wordt het geld dat de gemeente uitgeeft aan cultuur eerlijk verdeeld over alle organisaties en instellingen. ‘Het is de bedoeling dat subsidie voortaan minder naar stenen en meer naar voorstellingen en exposities gaat’, zegt Donkers. ‘Organisaties en instellingen zijn al druk bezig met het opstellen van hun wensenlijstjes. In afwachting van de nieuwe verdeling zijn projecten en investeringen uitgesteld. Het is dan zacht gezegd vreemd dat wethouder Verhaar van cultuur nu met een vervroegd cadeau komt voor de schouwburg. Dat was ook niet de afspraak. De schouwburg zou samen met de anderen worden beoordeeld. De wethouder trekt nu één instelling voor, terwijl andere ook wensen hebben, en maar moeten afwachten wat daarmee gebeurt.’

‘Het extra geld komt uit de begroting voor cultuur’, zegt Donkers. ‘Door geld bij anderen weg te halen, kan het college formeel extra geld aan de schouwburg geven zonder dat toestemming van de raad nodig is. Maar erg netjes is dat niet. Afgesproken was dat de raad het laatste woord heeft. Nu al een stuk van de begroting toezeggen aan die ene instelling maakt de koek voor de rest ook kleiner. De wethouder zou er goed aan doen alle uitgaven voor cultuur af te wegen en als totaalpakket aan de raad voor te leggen. Die kan dan een goede afweging maken en alle instellingen en makers een eerlijke kans geven.