Meer doen voor zzp-ers

Wie in Deventer een baan heeft en die onverhoopt kwijtraakt mag rekenen op een uitkering en allerhande regelingen. Voor zzp-ers met tegenslag is dat veel lastiger. Dat kan veel beter, vindt VVD-raadslid Eva Sipman, die hierover vragen heeft gesteld aan het college.

‘Zelfstandigen zonder personeel houden het liefste hun eigen broek op’, zegt Sipman. ‘Het zijn ondernemers pur sang, die tijdens de crisis de ergste klappen hebben opgevangen. Maar soms redden ze het echt niet, en dan moet je er als gemeenschap en gemeente ook voor hen zijn.’

Het gaat Sipman vooral om de toegankelijkheid: ‘We trekken in Deventer ieder jaar weer een miljoen of zes uit aan diverse minimaregelingen. Die zijn nog te vaak alleen toegankelijk voor mensen in loondienst of met een uitkering. Maar de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren flink veranderd. Steeds meer mensen werken flexibel, het aantal zzp-ers groeit. We zullen ons als gemeente moeten aanpassen aan die nieuwe werkelijkheid.’

 Sipman wil nu eerst inzichtelijk hebben hoeveel zzp-ers Deventer telt, hoe groot de groep is die met te weinig inkomen en schulden kampt, en tegen welke belemmeringen ze aanlopen als ze voor hulp aankloppen: ‘Breng dat eerst in kaart, dan kunnen we op basis van de feiten werken aan oplossingen. We zouden daarvoor bij vergelijkbare gemeenten informatie op kunnen halen over hoe zij ermee omgaan, dan krijgen we alvast een begin van een beeld.’