Nu nadenken over bouwen voor de toekomst van Deventer.

Willen we in de toekomst voldoende passende woningen hebben, dan zullen we daar nu al goed over moeten nadenken. VVD-gemeenteraadslid Lars Wuijster wil daar op korte termijn met raad en college over praten: ‘Afwachten is geen optie.’

In de gemeentelijke politiek lijkt het soms of vandaag belangrijker is dan morgen of overmorgen, stelt Wuyster: ‘Vaak laten we ons leiden door urgente problemen in de samenleving, krantenkoppen of de agenda van het college. Toch moeten we af ten toe stilstaan bij de langere termijn.’

Een voorzet werd al gegeven tijdens de behandeling van de begroting 2019, toen de VVD-motie Trendrapportage door de gehele raad werd omarmd. ‘Als raad wilde we de ruimte hebben om op basis van data en trends na te denken over de grotere ontwikkelingen voor Deventer’, zegt Wuijster, ‘zodat we ons daarop kunnen voorbereiden.

Woningbouw, duurzaamheid, kwetsbaarheid van de economie, arbeidsmarkt en de rol van ouderen in de samenleving kwamen als speerpunten aan de orde. ‘De trendrapportage laat zien dat er steeds meer éénpersoonshuishoudens komen, het aantal ouderen toeneemt en de totale bevolking licht blijft stijgen. De komende tien tot vijftien jaar zullen we daarom duizenden woningen moeten bouwen, zowel particulier als sociaal. Deze opgave vraagt om een planmatige aanpak. Een mix van inbreiden, ombouwen en uitbreiden is nodig om aan de behoefte te voldoen. Dat vraagt een uitkiende woningbouwstrategie. De VVD roept het college op om deze discussie te starten bij de behandeling van de voorjaarsnota.’