Hulp bij geldproblemen kan beter

Steeds meer mensen in Deventer zoeken hulp, omdat ze niet in staat zijn hun eigen financiën te regelen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, zegt VVD-raadslid Eva Sipman.

VVD en Deventer Sociaal hebben het college gevraagd de oorzaak van de groei in het aantal mensen dat onder zogenaamd beschermingsbewind wordt geplaatst te achterhalen. ‘Op eerdere vragen kregen we het antwoord dat financiën steeds ingewikkelder worden en steeds meer mensen meer uitgaven hebben dan inkomsten’, zegt Sipman. ‘De vraag is dan of beschermingsbewind het beste middel is.’

Beschermingsbewind is een zwaar middel, dat door de rechter wordt opgelegd. Daar zitten onbedoelde haken en ogen aan, zegt Sipman: ‘Het doel van overheidsingrijpen moet altijd zijn dat iemand weer zelf zijn geldzaken kan regelen. Het lijkt er nu op dat we vooral bezig zijn de problemen voor ze op te lossen. Daarbij komt dat om aan de vraag te kunnen voldoen het beschermingsbewind deels wordt betaald uit de Kansen voor Kinderen-gelden, bedoeld voor kinderen die opgroeien in armoede of een achterstandssituatie. Als we dat geld rechtstreeks in beschermingsbewind te stoppen, is het maar de vraag of het terechtkomt bij de kinderen voor wie het eigenlijk is bestemd.’

Volgens Sipman liggen andere oplossingen meer voor de hand: ‘We zien de afgelopen jaren dat bijvoorbeeld de belastingdienst het doen van aangifte en het aanvragen van toeslagen alleen maar makkelijker heeft gemaakt. Dan rijst de vraag of een beetje hulp bij het aanvragen van toeslagen en geld vanuit Stichting Deventer Leergeld niet voldoende zou moeten zijn.’