Inspreken in gemeenteraad wordt verruimd

Woensdag nam de gemeenteraad met algemene stemmen een voorstel van VVD en PvdA aan om de inspreekmogelijkheden voor inwoners van Deventer te verruimen.

VVD-raadslid Lars Wijster nam samen met Jantine Sijbring van de PvdA het initiatief. ‘Inwoners van de gemeente Deventer kunnen op verschillende manieren hun mening kenbaar maken aan de gemeenteraad’, zegt hij, ‘bijvoorbeeld door inspreken bij raadstafels, als dat wordt toegestaan. Dat is niet vaak. VVD en PvdA willen de regels veranderen en meer mogelijkheden bieden.’

Het forum, raadstafels en gemeenteraadsvergaderingen kennen in Deventer een reglement. Daarin wordt onder meer beschreven hoe en wanneer insprekers het woord kunnen krijgen, zegt Sijbring: ‘'Tijdens gemeenteraadsvergaderingen mag niet worden. Vreemd eigenlijk, want we willen wel graag horen wat mensen er van vinden.’

Om daar iets aan te doen keken Wuijster en Sijbring ook naar hoe elders met inspraak wordt omgegaan. ‘Gemeenten als Weert, Tiel en Steenwijkerland hebben duidelijke spelregels voor spreekrecht en publiceren die helder op de gemeentelijke website’, zegt Wuijster. ‘Uitgangspunt in alle gevallen is dat inspraak door inwoners in principe altijd mogelijk is, ook in raadsvergaderingen.’

De raad nam woensdag een voorstel van VVD en PvdA aan om ervoor te zorgen dat inwoners van Deventer, met inachtneming van de regels, in principe altijd kunnen inspreken tijdens vergaderingen van de gemeenteraad, dus zowel bij het forum, de raadstafel als de raadsvergadering. Daarvoor wordt een openbare verordening opgesteld, waarin de kaders en rechten worden vastgelegd, zodat iedereen weet wat wel en niet mogelijk is. ‘Op die manier zorgen we ook in Deventer voor een gezonde democratie, waarin iedereen zijn zegje kan doen’, zegt Wuijster.