Toch weer miljoenen naar De Viking (en het einde is nog lang niet in zicht)

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad gooit nog eens vier miljoen in de bodemloze put aan de Welle die De Viking heet. Ondanks onafhankelijk onderzoek, waaruit blijkt dat stoppen de beste optie is.

‘Jammer, vooral voor de stad, maar in een democratie beslist de meerderheid.’ VVD-raadslid Bas Donkers reageert gelaten op de uitkomst van een stemming over een voorstel van burgemeester en wethouders, om ondanks eerdere verzekeringen dat er niet voor de zoveelste keer extra geld naar De Viking gaat, toch weer vier miljoen over te maken. ‘Terwijl de wethouder ook nog eens in het midden laat of het ditmaal dan ook echt de laatste keer is.’

De VVD liet onafhankelijk onderzoek uitvoeren, waaruit duidelijk bleek dat verder investeren in het project geen zin heeft en alleen maar geld kost. ‘De Viking is een molensteen die steeds zwaarder op de schouders van de stad drukt’, zegt Donkers. ‘Iedereen gaat het merken. Nu zijn het vooral culturele instellingen als de Schouwburg en het Burgerweeshuis waar geen geld meer voor is, maar het cultuurbudget kent ook grenzen. Nog een tegenvaller en het geld moet uit andere potjes komen. Dan gaat het college dat bijvoorbeeld weghalen bij het sociale beleid, waarmee we iedereen in Deventer mee willen laten doen. Je ziet nu al dat er geen geld meer is voor een sporthal en een nieuwe VMBO-school. Dat is nog maar het begin.’

En als dan straks eindelijk het gebouw er staat is de ellende nog niet voorbij, verwacht Donkers: ‘De exploitatiebegroting rammelt aan alle kanten, dus de kans is enorm groot dat er jaar na jaar geld bij moet. In de raad dringt heel langzaam nu ook het besef door dat het zo eigenlijk niet langer kan. Gemeentebelang stemde verdeeld, andere fracties zullen op zeker moment ook hun knopen gaan tellen. Opvallend was verder dat de PvdA het lot van het college verbond aan goedkeuring voor de nieuwe financiële steun. Dat houdt natuurlijk ook een keer op.’