‘Torenkwestie’ De Viking is eenvoudig op te lossen

Opnieuw zijn er problemen rond de bouw van De Viking. VVD-gemeenteraadslid Bas Donkers heeft de oplossing voor wat de ‘torenkwestie’ is gaan heten.

Tijdens de bouw van De Viking bleek dat de installatie voor de airconditioning op het dak zou worden geplaatst. Daar kwamen bezwaren tegen, met name van de welstandscommissie, die het college van burgemeester en wethouders adviseert. De oplossing was het bouwen van een muurtje, dat de installatie aan het zicht moest onttrekken.

Maar ook daar kwam weer verzet tegen, ditmaal van onder meer Oud Deventer, omdat daardoor De Viking hoger werd dan de historische vestingtoren waar hij tegenaan wordt gebouwd, waardoor het historische stadsgezicht wordt aangetast.

De gemeente komt nu met het plan om het muurtje weg te laten, waarmee het ingaat tegen het advies van de welstandscommissie. Dat is des te saillanter, omdat de wethouder niet alleen opdrachtgever is, maar ook mag beslissen over het al dan niet volgen van de adviezen die de commissie uitbrengt.

Donkers heeft een eenvoudige oplossing voor het probleem: ‘Het gedoe is begonnen doordat de installatie niet in het gebouw zou passen, maar met wat andere keuzes kan dat gewoon. We zijn als VVD niet voor het voortzetten van de bouw, maar de gemeenteraad heeft in meerderheid besloten dat De Viking er koste wat het kost moet komen. Kies dan voor een logische oplossing, verwerk de installatie in het gebouw en iedereen is in ieder geval daarover tevreden. Anders komen er weer allerlei nieuwe procedures, mensen tekenen bezwaar aan, als het even tegenloopt zitten we nog jaren met deze torenkwestie en kost het ons nog veel meer geld dan we nu al aan De Viking hebben uitgegeven.’