Op zoek naar geld voor De Marke

In 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat in Deventer een moderne vakopleiding voor het Vmbo moet komen: De Marke. Geldgebrek dreigt de plannen nu te vertragen en dat is een slechte zaak, vindt VVD-gemeenteraadslid Eva Sipman.

‘De VVD is dè onderwijspartij van Nederland’, zegt Sipman. ‘We vinden het belangrijk dat iedereen zijn talenten kan ontplooien en ontwikkelen. Dat is ook belangrijk voor de samenleving, die behoefte heeft aan vakmensen. De Marke zou daarin gaan voorzien, door het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op wat de markt vraagt. Daarvoor zijn ook de banden met het bedrijfsleven verder aangetrokken. Om het doel te bereiken is alleen wel nieuwbouw nodig en die dreigt nu achter de horizon te verdwijnen.’

Door aangescherpte bouweisen en een aantrekkende bouwmarkt komen de kosten aanzienlijk hoger uit dat verwacht. Dat is ook Sipman rauw op het dak gevallen: ‘Niemand wil overschrijdingen van een budget dat we met elkaar hebben afgesproken. Extra wrang is dat het hier gaat om externe factoren waar we geen greep op hebben. Het ontslaat ons echter niet van de verplichting om een oplossing te vinden. Daarvoor staat er teveel op het spel. We moeten voorkomen dat de Vmbo-studenten het kind van de rekening worden, terwijl we elders in de stad wel geld in een bodemloze put blijven scheppen, waar alleen een kleine groep plezier van heeft. Dit gaat om ons allemaal.’