Bied snelle en passende hulp bij problematische schulden

Door snel passende hulp te bieden als iemand in de financiële problemen komt kunnen we veel kosten besparen. De VVD wil dat de gemeente Deventer aanhaakt op een landelijke campagne die daar naar streeft. ‘Dit is het moment om door te pakken’, zegt VVD-raadslid Eva Sipman.

‘Niemand praat graag over zijn schulden’, zegt Sipman, ‘tot het echt niet anders kan, en dan is het probleem meestal enorm uit de hand gelopen, ook doordat hulpverlening vaak traag op gang komt. Met alle gevolgen van dien, ook voor de maatschappij. De Rijksoverheid is met een campagne gestart om mensen eerder aan de bel te laten trekken. Laten we daar in Deventer bij aanhaken, dat is beter voor iedereen. Vergeet ook niet, dat overheden als de gemeente vaak zelf ook schuldeiser zijn. Ze mogen best een wat actievere rol spelen bij de oplossing.’

Het kan iedereen overkomen, benadrukt Sipman: ‘Denk bijvoorbeeld aan een scheiding of door verlies van werk door bijvoorbeeld ziekte. De impact is groot, en niet alleen financieel. Schulden leiden tot verminderde arbeidskracht, verkeerde keuzes die de situatie alleen maar verslechteren en gezondheidsproblemen. ’

‘Ook in Deventer zien we dat mensen met schulden vaak heel laat pas aankloppen bij de hulpverlening. Het zou mooi zijn als we daar iets aan kunnen doen, door het gesprek over schulden eerder op gang te brengen en signalen vroeg op te pikken. Met het bieden van gerichte oplossingen kunnen we dan zorgen dat een probleem snel en efficiënt wordt opgelost.’