In memoriam Andries van den Berg

Dinsdag bereikte ons het droeve nieuws dat voormalig wethouder Andries van den Berg is overleden.

Vakbondsman Van den Berg kwam in 2007 als wethouder voor de Partij van de Arbeid naar Deventer. ‘Iemand van buiten, maar met volle inzet voor de stad,’ zegt VVD-fractievoorzitter Daaf Ledeboer. ‘Van den Berg kwam in een ongekend woelige politieke arena terecht. Ondanks een bewonderenswaardige inzet kon hij niet voorkomen dat het college waar hij deel van uitmaakte struikelde over het stadskantoor. Politiek kan soms zeer hard zijn, maar hij liet zich niet uit het veld slaan en bleef als afdelingsvoorzitter loyaal aan zijn partij. We wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.’