Duurzaamheid in de etalage

In navolging van de Verenigde Naties, de Europese Unie, het Rijk en de Provincie Overijssel wil ook de gemeente Deventer duurzaam doen. De manier waarop laat weinig ambitie zien, vindt VVD-fractievoorzitter Daaf Ledeboer.

‘De wethouder stelt voor om een duurzaamheidscentrum in de stadsetalage in te richten, en daarvoor twee keer zoveel geld uit te trekken dan eerst was begroot. Dat is op zich al vreemd, omdat de gemeenteraad het bedrag heeft vastgesteld en nergens duidelijk wordt waarom dat niet voldoende zou zijn. Het plan blinkt uit in totale vaagheid. Er moet voorlichting worden gegeven, concreter wordt het niet. En dan moet de ruimte ook nog worden gedeeld als er een expositie wordt gehouden.’

Als je duurzame doelstellingen hebt is dat prima, zegt Ledeboer: ‘Ieder zijn hobby, maar het gaat hier wel om gemeenschapsgeld. Dan mogen we verwachten dat zaken serieus worden aangepakt. Anders weten wij zelf nog wel wat andere bestemmingen voor dit bedrag.’