Zwarte Piet – dat lossen we samen op

In uiterste geheimzinnigheid heeft de gemeente Deventer besloten de subsidie voor de intocht van Sinterklaas afhankelijk te maken van het aantal roetveegpieten. ‘Daarmee gebruik je de subsidiestok om je met de inhoud te bemoeien’, zegt VVD-gemeenteraadslid Roderic Rosenkamp.

‘Eerst mocht alleen de raad het weten, terwijl het toch de hele stad aangaat en compleet onduidelijk is waarom het in het geniep moest. Verder is het wat vreemd dat je gaat dreigen met intrekken van subsidie als je je zin niet krijgt. Ga dan eerst eens met de Sinterklaascommissie praten. Dan wordt er geschermd met signalen uit de samenleving, maar worden die nergens verduidelijkt. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wie daarmee kwamen, wat ze precies willen en waarom ze van de gemeente hun zin hebben gekregen.’

Door subsidie zo nadrukkelijk te koppelen aan een door de gemeente gewenste inhoud begeeft het college zich volgens Rosenkamp ook op een hellend vlak: ‘Nog even en een ambtenaar gaat bepalen wat er in het Burgerweeshuis of de Schouwburg is te beleven. Dat is de dood in de pot. Terwijl we juist een levendige en waar nodig dwarse stadscultuur willen, en geen voorstellingen ter meerdere eer en glorie van burgemeester en wethouders. Laten we daarom Thorbecke indachtig erkennen dat de overheid wel subsidie verstrekt aan culturele instellingen, maar zich verre houdt van wat die daar inhoudelijk mee doen. Dat gaat misschien knarsen en schuren, maar dat is ook een belangrijke functie die cultuur heeft in een moderne, dynamische samenleving. Laat duizend bloemen bloeien, maar bemoei je niet met hun kleur.’