Nu doorpakken met nieuwbouw De Marke

In Deventer is breed draagvlak voor nieuwbouw van Vmbo-school De Marke. Struikelblok was het benodigde geld. Door een gemeentelijke meevaller kan die hobbel nu worden genomen, zegt VVD-gemeenteraadslid Harm Korendijk.

Twee jaar geleden was in de gemeenteraad unanieme steun voor een motie van PvdA, VVD, GB en Deventer Nu, waarin werd opgeroepen eindelijk iets te doen aan wat de indiener ‘de noodzakelijke vernieuwing van de nu achterhaalde huisvesting van de Vmbo-afdeling van het Etty Hillesum Lyceum’ noemde. Daarover wordt al sinds 2015 gesproken, maar tot enig resultaat heeft dat nog niet geleid 

Tot ongenoegen van Korendijk: ‘Op De Marke worden de handen opgeleid die onze economie draaiende houden. Er is een groot maatschappelijk belang, dat bleek ook toen we eerder dit jaar een expertmeeting organiseerden, met deelnemers uit verschillende hoeken. Werkgevers in onder meer de bouw zitten al jaren te springen om deze mensen. Als gemeente hebben we een verantwoordelijkheid om samen met het EHL een top-opleiding neer te zetten.’

‘In de motie die werd ingediend op initiatief van toenmalig PvdA-gemeenteraadslid Rob de Geest, wordt opgeroepen eindelijk stappen te gaan zetten. We zijn nu twee jaar verder en er is nog niets gebeurd. Dat is des te vervelender, omdat we steeds verder achterop raken. Ouders doen hun kinderen buiten Deventer op school, omdat de faciliteiten daar veel beter zijn. De nood is hoog.’

Om schot in de zaak te brengen, stelt Korendijk voor om 3,8 miljoen euro die niet werd uitgegeven aan jeugdbeleid te bestemmen voor nieuwbouw. ‘Het college wil althans een deel van het overgebleven geld terug in de algemene middelen stoppen en de rest reserveren voor nieuwe projecten. Laten we dat niet doen. Dit bedrag kan net voldoende zijn om De Marke de impuls te geven waar we al veel te lang op wachten. De raad heeft eerder van coalitie tot oppositie zijn volle steun uitgesproken en kan nu niet anders dan dat opnieuw doen.’