Raad wordt buitenspel gezet bij bouw nieuwe windmolens

Ook gemeenten moeten van Den Haag een bijdrage leveren aan de energietransitie. Daar is een afgewogen traject voor opgetuigd, met een beslissende rol voor gemeenteraden. Behalve in de regio waar Deventer onderdeel van uitmaakt.

Daar heeft GroenLinks-wethouder Verhaar, samen met zijn collega’s in de regio, de gemeenteraad uit het beslissingsproces gehaald. ‘Ongehoord’, vindt VVD-gemeenteraadslid Harm Korendijk. ‘Waar eerst de raad ging over hoeveel windmolens en zonnepanelen we zouden bijdragen, is dat nu aan de wethouder. Terwijl juist bij dit soort ingrijpende beslissingen, waarvan we allemaal de gevolgen gaan merken, de raad voor honderd procent moet meedoen. Doordat de wethouder ons buitenspel zet, kan hij nu zonder toestemming van de raad al plekken aanwijzen waar windmolens en zonnepanelen moeten komen. We kunnen nu alleen achteraf nog protest aantekenen. Dat gaat regelrecht in tegen de democratische spelregels die we met elkaar hebben afgesproken.’

Korendijk komt bij de eerstvolgende raadsvergadering met een amendement, dat de rol van de raad moet vastleggen. ‘In april lag er een keurig plan, waarin ook stond hoe de gemeenteraad bij de beslissingen zou worden betrokken. De wethouder heeft dat er samen met zijn collega’s moedwillig uitgehaald. Het is nu aan de raad om die rol weer terug te pakken.’