Afvalbeleid is failliet

De huidige manier waarop we in Deventer van ons huisvuil afkomen is achterhaald. Dat stelt VVD-raadslid Bas Donkers op basis van nieuwe cijfers.

‘Het is een kwestie die iedereen in Deventer aangaat’, zegt Donkers. ‘Door DIFTAR zijn achtertuinen verworden tot milieustraten. Het idee was, dat de vervuiler betaalt. Restafval kost geld, al het andere afval mag gratis aan de straat. Maar uit cijfers die het college naar buiten heeft gebracht blijkt overduidelijk dat het systeem niet werkt. De helft van wat in de oranje bak of zak wordt gedaan is restafval, terwijl het landelijke gemiddelde 24% is. Deventer bungelt dus helemaal onderaan.’

‘Het college heeft lang volgehouden dat niet werd bijgehouden hoe het met de verschillende afvalstromen ging. Tot wethouder Verhaar op 5 februari zei: “Nou ja, dat doet Circulus Berkel voortdurend. Wij weten nu ook wat de samenstelling is van het gestorte GFT in het hele Circulus Berkel-gebied en ook in Deventer en welke elementen er allemaal in de grijze bak zitten naast restafval. De GFT-stroom is niet helemaal zuiver, daar zit ook wat overig afval in. En dat geldt ook voor de andere stromen.” Terwijl het college zich nota bene op de borst klopte over de discipline van de Deventenaar, die zo goed zijn afval zou scheiden. Dat bleek gebaseerd op drijfzand. Sterker nog: er klopt helemaal niets van.’

De gemeenteraad praat binnenkort over de toekomst van het afvalbeleid. Voor de VVD is zonneklaar dat het roer om moet: ‘DIFTAR werkt niet. Vanuit verschillende kanten, onder meer de wetenschap, wordt betoogd dat nascheiding veel beter is voor milieu en klimaat. Daar zouden we dus serieus naar moeten kijken.’