Ondernemers kunnen uitstel betaling lokale belastingen krijgen

Maandag vroeg de VVD bij monde van fractievoorzitter Daaf Ledeboer aandacht voor de penibele positie, waarin plaatselijke ondernemers door de coronacrisis terecht kunnen komen. Het college reageerde meteen, door de mogelijkheid tot uitstel van betaling aan te bieden.

‘Dit is prachtig nieuws’, zegt Ledeboer. ‘Niet alleen omdat getroffen ondernemers wat lucht krijgen in deze barre tijden. De uiterste betaaldatum was 31 mei, die gaat nu naar 31 augustus en als het nodig is nog verder naar achteren. Het is ook positief, omdat het college bovenop deze ongekende crisis zit en zonder aarzelen dringend noodzakelijke maatregelen neemt. Ondanks alle problemen waar we nog tegenaan zullen lopen geeft dat vertrouwen in de toekomst. Aan de gemeente Deventer zal het niet liggen.’