Gemeente, stop met innen huur culturele organisaties

De gemeente Deventer is eigenaar van een aantal panden, waarin culturele organisaties gehuisvest zijn, die daarvoor huur betalen. De VVD roept op voorlopig van inning af te zien. 

‘Culturele organisaties worden zwaar getroffen door de coronacrisis’, zegt fractievoorzitter Daaf Ledeboer. ‘Dat geldt ook voor andere sectoren,  maar in dit geval heeft de gemeente de mogelijkheid om de druk wat te verlichten. Instellingen als het Burgerweeshuis, de bibliotheek en het Kunstenlab hebben geen inkomsten meer, maar de huur loopt gewoon door. Wij stellen voor om betaling op te schorten tot de crisis voorbij is.’

Ledeboer volgt met zijn oproep D66-minister Ingrid van Engelshoven. Eén van de maatregelen die zij heeft genomen is het opschorten van de huren van musea die van het Rijk subsidie krijgen. ‘Ik hoop dat gemeenten en provincies mijn voorbeeld zullen volgen en onderzoeken welke mogelijkheden zij hebben op het gebied van hun verantwoordelijkheden als verhuurder om de sector tegemoet te komen’, voegde zij daar aan toe.

‘Goed voorbeeld doet volgen’, zegt Ledeboer. ‘Net als het Rijk heeft de gemeente hier een uitstekende mogelijkheid om per direct de situatie van culturele instellingen tenminste enigszins te verbeteren. Wij zouden dan ook graag gehoor geven aan haar oproep en hebben het college gevraagd dit per direct te doen.’