Zo kun je toch niet met Deventer omgaan

Gemeenten hebben tot 1 oktober de tijd om hun inwoners mee te laten praten over de energietransitie. Maar GroenLinks-wethouder Verhaar dramt zonder naar Deventer - of zijn eigen partij - te luisteren eerst gauw nog even wat windmolens en zonneparken door. ‘Tamelijk naar dit’, zegt VVD-fractievoorzitter Daaf Ledeboer. ‘Zo ga je als bestuurder niet met je mensen om.’

Deventer maakt deel uit van één van de vele Regionale Energiestrategie of RES-regio’s. Zij hebben allemaal een hoeveelheid energie toegewezen gekregen die duurzaam moet worden opgewekt. Dat gaat grote gevolgen hebben die letterlijk iedereen gaat merken, zegt Ledeboer: ‘Al was het alleen al in de portemonnee, maar ook gaat het landschap rond Deventer met grote hoeveelheden windmolens en zonnevelden ingrijpend veranderen. Daar kun je voor of tegen zijn, maar luister in ieder geval naar al die mensen.’

Omdat het om zo’n grote operatie gaat, mag iedereen meepraten, maar door de coronacrisis werd het onmogelijk om dat in grote groepen te doen. ‘Dus kregen de regio’s op aandringen van de Utrechtse VVD uitstel tot 1 oktober. Het bizarre is dat Deventer als één van de zeer weinigen daar geen gebruik van wil maken. Ondanks de beperkingen door de coronacrisis gaat de wethouder door. Zelfs nog voor er een poging tot inspraak kan worden gedaan wordt al concreet gewerkt aan de plaatsing van een grote hoeveelheid windmolens, op zeven plekken in Deventer.’

Ledeboer merkt zelf dat er flink wat tegenstand is: ‘Wij krijgen regelmatig bericht van bezorgde Deventenaren, die zich afvragen waarom wij windmolens voor Zwolle moeten bouwen, dat veel minder ambities heeft dan Deventer. Maar afgelopen week stond in De Stentor het bericht dat nota bene ook een GroenLinks-lid dat mee heeft geschreven aan het verkiezingsprogramma grote bezwaren heeft. Het is nu echt tijd voor een pas op de plaats. We hebben de bestrijding van corona als prioriteit, ga dan niet zoiets belangrijks doordrukken.’