Corona: de gemeenteraad is nu aan zet

Nu het kabinet de eerste versoepelende maatregelen heeft aangekondigd, is het tijd om na te gaan denken over Deventer na corona. Daarbij is volgens VVD-raadslid Lars Wuijster de gemeenteraad nu aan zet: ‘We zullen moeten we nadenken hoe we geld kunnen vrijmaken in de begroting voor een snel herstel van de economie, het onderwijs en de culturele sector.’

Hoe komt de binnenstad de crisis door, hoe kunnen we weer toeristen gastvrij ontvangen, groot onderhoud eerder uitvoeren en investeren in woningbouw, bedrijvenparken en VMBO Het zijn maar een paar van de vragen waarop de gemeenteraad volgens Wuijster op zeer korte termijn een antwoord op moet vinden.

Dat zal niet makkelijk zijn: ‘Het kabinet maakt veel geld vrij om de gevolgen van Corona te verlichten en bestrijden. Desondanks verkeren ook in Deventer veel mensen, bedrijven en instellingen in onzekerheid over werk en inkomen. Wij zullen moeten bepalen welke keuzes we gaan maken. Het budget is beperkt, en ondanks dat we de afgelopen jaren hebben we gespaard voor een crisis als deze kunnen we niet alles tegelijk.’

Wuijster erkent dat de situatie verder van normaal is: ‘We zouden dit voorjaar eigenlijk spreken over belangrijke ontwikkelingen, aan de hand van de voorjaarsnota. De keuzes die we maken en de richting die we kiezen, worden vervolgens in het najaar verwerkt in de begroting voor de komende jaren. Deze tijd is dus cruciaal voor Deventer, ook op de langere termijn. Dat debat is geschrapt. In plaats daarvan ligt er een voorstel om eind juni een eerste beeld te bespreken. Dit laat weinig tijd voor een debat en bijsturing door de gemeenteraad. Door Corona heeft ook de politiek grotendeels stilgelegen, maar die situatie kunnen we niet voort laten duren. De gemeenteraad is nu echt aan zet.’

‘We willen dat debat op korte termijn gaan voeren. De VVD geeft zijn standpunt al bepaald. We willen dat Deventer zo sterk mogelijk uit deze crisis komt. Dit betekent dat er royale budgetten vrijgemaakt moeten worden vanuit weerstandsvermogen, en ook geld lenen moet bespreekbaar zijn. Budgetten kunnen ook vrijgemaakt worden door dingen niet te doen of uit te stellen. Ook aan andere partners moet gevraagd worden om hetzelfde te doen.

Hierin moeten we wel verstandige keuzes maken. Investeringen in economie hebben prioriteit.’