Zeventig voetbalvelden zonnepanelen of vier windmolens extra in buitengebied

Waar in Deventer niemand om gevraagd heeft gebeurt nu toch: het groene buitengebied krijgt er bovenop de plannen die er al waren vier windmolens of zeventig voetbalvelden zonnepanelen extra bij. Dat allemaal omdat de coalitie veel te gretig is, zegt VVD-gemeenteraadslid Harm Korendijk.

‘Het is een treurige conclusie van de raadsvergadering afgelopen woensdag’, zegt Korendijk. ‘Inspraak was al niet gewenst, naar de oppositie werd niet geluisterd. We kunnen nu alleen nog kiezen tussen meer windmolens om het landschap te verpesten, of een zee van glimmende zonnepanelen.’

‘Het is een drama voor het buitengebied. De afgelopen maanden heeft coalitiepartij Gemeentebelang bij herhaling zijn zorg uitgesproken, maar toen puntje bij paaltje kwam koos de partij toch voor deze diep ingrijpende plannen. Jammer.’

Toch is nog niet alle hoop vervlogen: ‘De wethouder wil op aandringen van de VVD een inspraakronde organiseren. Deventenaren kunnen dan eindelijk zelf zeggen hoe ze over de extra zonnepanelen en windmolens in ons buitengebied denken.’