Energietransitie: ook beschermde natuur op het spel

In de oorspronkelijke plannen voor de aanleg van de ruim 1.600 voetbalvelden aan zonnepanelen die Deventer nodig denkt te hebben, waren beschermde landschappen nadrukkelijk uitgesloten van bebouwing. Tot Gemeentebelang met vragen kwam over de beschermde gebieden.

‘Tot onze stomme verbazing zijn alle passages over beschermde natuurgebieden geschrapt uit het energieplan, zegt VVD-gemeenteraadslid Harm Korendijk. ‘Hiermee zet dit college de deur op een kier om de natuur vol te leggen met zonnepanelen en windmolens. We hebben het dan onder meer over Natura2000-gebieden en de door de gemeente Deventer beschermde enken. Het complete groene buitengebied ligt ineens onder vuur.’

‘Het college doet dit om de ambitie waar te maken van een energieneutraal Deventer over tien jaar. Daarvoor zijn ruim 1.600 voetbalvelden nodig aan zonnepanelen, wat totaal onrealistisch is. In plaats van bij zinnen te komen schrappen ze liever natuurgebieden. Terwijl één van de positieve punten aan het energieplan nou juist was dat die werden ontzien. Het college had zelfs kaarten gemaakt en ook expliciet in het energieplan gezet: Grond beschermde gebieden, hier doen we niets. Dit alles is nu alleen met één pennenstreep geschrapt.’

Korendijk gaat er dan ook voor pleiten dat deze passages weer terugkomen in het energieplan. ‘Vorige week nog gingen de coalitiepartijen onder aanvoering van Gemeentebelang akkoord met zeventig voetbalvelden overbodige zonnepanelen extra. Een ramp voor het buitengebied, maar laten we er in elk geval voor zorgen dat deze zonnepanelen niet in onze natuur gebouwd gaan worden.’