De Viking heeft helemaal geen fietsenstallingen nodig

Dat betoogt de gerenommeerde Deventer architect Martin Kleine Schaars, die zich sterk maakt voor behoud van het Deventer stadsfront.

‘De afgelopen weken is de nodige onrust ontstaan, doordat de gemeente proeven wil gaan doen om een plek te vinden voor een fietsenstalling bij filmtheater Mimik. Die waren bij het maken van de plannen vergeten, en moeten nu hals over kop een plaats vinden.

Verschillende varianten worden nu onderzocht, waaronder de Kapjeswelle. Dat zou een ernstige aantasting betekenen van het unieke Deventer stadsfront en is daarom alleen al geen optie. Maar er zijn nog meer bezwaren. Eigenlijk is daar helemaal geen ruimte, met een autoweg, een fietspad en een voetgangerspad vlak naast elkaar. Het oversteken door theaterbezoekers van de drukke weg levert bovendien veel gevaarlijk situaties op. Niet doen  dus.

Maar ook de andere locaties brengen bezwaren met zich mee. Al was het alleen al doordat overal waar je fietsenrekken neerzet, wrakken worden achtergelaten die soms maanden het straatbeeld verpesten. Maak maar eens een rondgang door de stad laat op de avond.

Dat terwijl fietsenrekken bij de Viking helemaal niet nodig zijn. Op het Lamme van Dieseplein en het Grote Kerkhof zijn prima stallingen, die in de avond grotendeels leeg zijn. Daar vandaan is het niet meer dan een korte wandeling naar het filmtheater. Een klein offer dat bezoekers brengen om Deventer mooi te kunnen houden.’