Beste Klaas

Beste Klaas,

Onze gemeente knoopt sinds de financiële crisis jaar op jaar de eindjes aan elkaar. Door de koppeling van het Gemeentefonds aan de Rijksbegroting, onder de noemer “samen trap op, samen trap af”, hebben landelijke bezuinigingen gezorgd voor structureel geldgebrek in de Deventer begroting. De bodem van de schatkist is daarbij al jaren geleden bereikt.

Hierdoor zijn de afgelopen jaren veel basisvoorzieningen onder druk komen te staan en zijn hoogstnoodzakelijke investeringen in infrastructuur, onderwijs en werkgelegenheid uitgesteld. Zo wordt al jaren gezocht naar financieringsmogelijkheden voor de nieuwbouw van de lokale VMBO-school.

Net op het moment dat we samen de trap weer op zouden moeten gaan, wordt vanuit het rijk de koppeling “samen trap, op trap af” doorbroken. In de wetenschap dat de effecten van de Coronacrisis ons zwaar zullen raken geeft de Rijksoverheid groot geld uit om de economie op gang te houden. De gemeente wordt daarentegen door de ontkoppeling tot verdere bezuinigen gedwongen.

Het is vooral op lokaal niveau dat met kennis, maatwerk en steun de economie en werkgelegenheid overeind kunnen worden gehouden. Het is dan ook precies daar waar de middelen moeten worden ingezet.

We doen vanuit het Deventerse dan ook een klemmende oproep om de “samen trap op, samen trap af” regeling te herstellen.

Met liberale groet, namens de VVD-fractie in de raad van Deventer,

Daaf Ledeboer

Fractievoorzitter