Nog lang geen behoefte aan meer windmolens

Met het plan voor drie nieuwe windmolens langs de A1 loopt wethouder Verhaar veel te ver voor de troepen uit, zegt VVD-gemeenteraadslid Harm Korendijk: ‘Er hangt nog voldoende laaghangend fruit.’

Bij de invulling van de energieverplichting die Deventer op zich heeft genomen is van alles misgegaan, zegt Korendijk: ‘Het zou mooi zijn geweest als we gewoon in de pas waren blijven lopen met andere gemeenten. Maar Deventer moest zonodig weer het beste jongetje van de klas zijn. Dus zitten we nu met een veel te hoge opgave. En in Zwolle lachen ze zich gek, want zij hoeven daardoor veel minder windmolens en zonneweides te realiseren.’

‘Bij de zonneweides waren eerst beschermde gebieden uitgesloten, maar nu wordt serieus gekeken of ze daar ook kunnen komen. Dat zal straks wel moeten, want de boeren rond Deventer willen ze niet op hun land. En nu dan meer windmolens. Terwijl we nog zat daken hebben waarop we zonnepanelen neer kunnen leggen. Laten we in plaats van ver voor de troepen uit te hollen eerst eens inventariseren hoeveel we daarmee kunnen binnenhalen. Dan krijg je heel Deventer mee, in plaats van zoals nu telkens weer oplaaiend verzet, waarvoor dan weer een halfbakken oplossing moet worden bedacht.’