Geld naar Deventer woningbouw ‘resultaat korte lijnen naar Den Haag en Zwolle’

Dat Deventer vele miljoenen van Rijk en Provincie krijgt, is volgens VVD-fractievoorzitter Daaf Ledeboer onder meer het resultaat van korte lijnen die zijn partij naar Den Haag en Zwolle heeft: ‘Dat communiceert net wat makkelijker.’

Deventer krijgt 3,2 miljoen van het Rijk en nog eens een miljoen van de Provincie Overijssel. Geld dat gaat worden gebruikt voor broodnodige woningbouw en maatregelen die daarvoor nodig zijn.

‘Een prachtig resultaat’, zegt Ledeboer, ‘waar velen in Deventer en daarbuiten zich hard voor hebben gemaakt. Wethouder De Geest heeft daar een zeer constructieve rol in gespeeld, waarbij hij ongetwijfeld gebruik heeft gemaakt van zijn Haagse contacten. Het heeft ook duidelijk meegeholpen dat Daniel Koerhuis, woordvoerder huisvesting in de Tweede Kamer, een partijgenoot is. Net zoals we korte lijnen hebben met VVD-gedeputeerde Van Haaf.’

‘Juist bij dit soort grote onderwerpen, waar je als gemeente echt steun nodig hebt, is het essentieel dat je in Den Haag en Zwolle wordt gehoord. Iedereen staat er met de pet in de hand op geld te wachten. Het is dan zaak om het juiste oor te vinden. Het helpt dan mee als je op partijgenoten kunt rekenen.’

Ledeboer noemt het ‘grandioos’ dat Deventer weer wat armslag heeft: ‘Niets is zo belangrijk als nieuwe ontwikkelingen, waardoor we een aantrekkelijke stad blijven, waar bedrijven zich willen vestigen en mensen graag willen wonen.’