Steekproef over nieuwe windmolens een mooi begin van participatie

De gemeente heeft onder de bevolking een steekproef uitgevoerd, om te vernemen hoe Deventer denkt over de plaatsing van nieuwe windmolens en zonnecomplexen. ‘Goed dat er nu een eerste indicatie is’, vind VVD-gemeenteraadslid Harm Korendijk, die de participatie nu ook echt wil gaan regelen.

In het onderzoek werd een representatieve steekproef uitgevoerd onder de Deventer bevolking. ‘Daardoor weten we alleen in algemene zin hoe er over het onderwerp wordt gedacht’, zegt Korendijk. ‘Maar dat is onvoldoende om nu al beleid op te baseren.’

Korendijk zou graag specifiekere informatie willen: ‘Mensen konden zich voor het panel aanmelden, maar dat wil niet zeggen dat er een representatieve groep is bevraagd. Verder doen ook mensen mee die nooit tegen windmolens of zonnecomplexen aan zullen kijken. Denk aan de bewoners van de binnenstad. Dat vertekent het beeld.’

Het participatieplan dat de gemeente heeft opgesteld juicht Korendijk toe: ‘Als we participatiegroepen in de verschillende dorpen, wijken en buurtschappen erbij betrekken zorgen we pas echt voor draagvlak. Nu de plannen rondom energie telkens duidelijker worden, inclusief zoekgebieden voor zonnecomplexen en windmolens, lijkt het ons tijd voor een tweede steekproef, gericht op die delen van de bevolking die in of vlakbij een zoekgebied wonen. Die met andere woorden straks te maken kunnen krijgen met een drastische verandering van hun woonomgeving. En dat dan liefst met de nodige spoed, zodat we straks niet voor voldongen feiten staan. Dat zou desastreus zijn voor onze bijdrage aan de energietransitie.’